Home office udělal z IT spokojenější odvětví. Vývojáři mají více času na sebe i rodinu, pouze z kanceláře už pracovat nechtějí

Čas ušetřený cestováním (83 %), větší prostor pro rodinu (68 %) a možnost pracovat v průběhu dne bez pevně stanovených hodin (56 %) jsou tři hlavní důvody, díky kterým považují vývojáři rok 2020 za lepší než ten předchozí. Vyplývá to z průzkumu české náborové agentury Nymble mezi 300 IT profesionály, který realizovala v lednu a únoru. Nutnost pracovat na home office tak považují za výhodu a vzhledem k povaze jejich práce jsou digitálně pracující firmy na situace tohoto rázu připraveny. Až 90 % respondentů má navíc vyšší očekávání (např. kariérní posun, zajímavé projekty, lepší vyvážení práce a osobního života) i od roku 2021.
„Loňský rok ukázal dva velmi důležité trendy v IT. Jednak je to schopnost firem pracovat vzdáleně díky digitálním technologiím, bez nichž se výroba v mnoha odvětvích omezila nebo úplně zastavila. Tím druhým je potřeba změny vnímání práce samotné. Vývojáři vyžadují určitou volnost, časovou flexibilitu a nezávislost,“ vysvětluje Miroslav Vaško z české agentury Nymble, která se zaměřuje na nábor IT profesionálů z celého světa (na obr. vpravo).
► Rok 2020 hodnotí z pracovního hlediska 73 % IT profesionálů jako lepší než rok 2019
► Hlavními důvody jsou čas ušetřený při cestování (83 %), více času na sebe i rodinu (68 %), možnost si přispat (58 %) a flexibilita pracovní doby (56 %)
► Možnost práce z domova či vzdáleně je pro vývojáře klíčová – 93 % z nich chce pracovat vzdáleně alespoň dva dny v týdnu
► Pracovat jen z kanceláře už nechce nikdo, téměř pětina (18 %) dotázaných by přitom pracovala pouze vzdáleně
► V roce 2020 nenavýšilo 70 % zaměstnavatelů platy či honoráře IT pracovníkům
► 88 % dotázaných má od roku 2021 ještě vyšší očekávání (vyvážení práce a osobního života, zajímavé projekty, kariérní posun, lepší plat či mzda a podobně) než od roku 2020
► Nejvíce se přitom těší na nové zajímavé projekty (63 %) a lepší vyvážení práce a osobního života (54 %)
Home office se tak ukázal jako klíčová součást práce v IT sektoru. Zatímco v dřívějších letech byl v mnoha firmách spíše občasným benefitem, po jeho hojném využívání v roce 2020 se stal pro vývojáře a IT profesionály neodmyslitelnou součástí jejich práce. Podle průzkumu, který agentura Nymble provedla na přelomu roku mezi 300 IT profesionály, chce 93 % z nich pracovat alespoň dva dny v týdnu vzdáleně, 18 % pak čistě z domova či vzdáleně. Pouze v kanceláři už nechce pracovat žádný z nich.
Home office není (tolik) efektivní
Oproti obdobnému průzkumu Nymble z dubna 2020 byla ve výsledcích zaznamenána změna v odpovědích na otázku efektivity při práci z domovae. Zatímco v prvním případě uvedlo vyšší produktivitu až 70 % dotazovaných, nyní se podíl snížil na 50 %. Tato změna mimo jiné souvisí také s prvotní nejistotou a strachem z možné ztráty zaměstnání na začátku pandemie, který již opadl.
Nelze však jednoznačně říct, zda se celková efektivita vývojářů na home office zvýšila či snížila. „Jak práce v kanceláři, tak z domova mají své výhody i nevýhody. Na vedoucích pracovnících je identifikovat, které prostředí podporuje produktivitu u konkrétních aktivit, a následně tak práci lépe plánovat. Pro podporu této myšlenky hovoří také trend kombinování práce z domova a v kanceláři, přičemž IT pracovníci by ideálně trávili na obou místech stejně času,“ doplňuje Miroslav Vaško.
Čas a rodina na prvním místě
Hlavními důvody, proč je home office mezi IT profesionály tolik oblíbený, jsou čas ušetřený cestováním (83 %), více času na sebe i rodinu (68 %), možnost si přispat (58 %) a flexibilita pracovní doby (56 %). Současně je to také důvod, proč tři ze čtyř (73 %) považují rok 2020 za lepší než 2019, a to navzdory covidové pandemii. A obdobná očekávání mají také od letoška.
Pozitivní změny v kariéře očekává od roku 2021 podle průzkumu 88 % vývojářů a odborníků z IT. Dvě třetiny (63 %) z nich se nejvíce těší na nové zajímavé projekty, které budou mít pozitivní dopad a rozvinou i jejich profesní znalosti. Každý druhý (54 %) pak věří v lepší vyvážení práce s osobním životem. „Je evidentní trend směrem ke zlepšování kvality práce a jejího přínosu pro svět i samotného vývojáře. Společně s přátelským a fungujícím týmem jde o jejich hlavní profesní motivaci,“ dodává Vaško.
Kvalitní vývojáře platit zlatem
Podle spoluzakladatele české náborové agentury Nymble je kvalitní vývojáře obtížné získat, a to zejména v situacích, jakou byla loňská pandemie. „Firmy si své kvalitní pracovníky velmi střeží. Aby si je ale udržely, měly by k jejich potřebám přistupovat individuálně, dát jim dostatek zajímavých technologických výzev i příležitostí k dalšímu profesnímu růstu,“ vysvětluje Miroslav Vaško.
Zajímavé přitom je, že podle 70 % respondentů nenavýšil jejich zaměstnavatel v loňském roce mzdy nebo honoráře a pouze 14 % uvedlo, že dostalo přidáno o více než 5 000 korun. Přitom právě loňský rok měl za důsledek vyšší výdaje na vedení domácnosti kvůli práci z domova, uzavření škol i mnoha firem. Ačkoliv tak výše platu není pro profesionály v IT rozhodujícím faktorem pro výběr zaměstnání, je jedním z těch, kterým by se letos firmy měly zabývat. Očekávání zaměstnanců a pracovníků v IT k roku 2021 tedy směřuje i k vyšším odměnám, pro což se vyslovilo 44 % ze všech dotazovaných. (29.3.2021)