Hon na razítka musí skončit

Ostravané dostali jako vánoční dárek otevření silnice nazývané prodloužená Rudná, která odvedla z Poruby desítky tisíc aut mířících na Opavu. Obyvatelé města na její zprovoznění čekali roky. Kvůli chybějícímu dílku dlouhému 414 metrů nebylo možné zprovoznit celý úsek 4,5kilometrový úsek, jehož zbývající části byly léta hotové. Na poslední razítko čekalo Ředitelství silnic a dálnic kvůli obstrukcím jednoho občanského sdružení nekonečných 3625 dní. Stavělo se pak jen 85 dní. Na Zlínsku se zatím nedočkali. Například stavba dálnice D49 v úseku Hulín Fryšták je pozastavena od roku 2010. Chybí „jen“ to poslední kulaté razítko.
„Chceme, aby stavby byly povolovány i s přezkumem nejdéle do jednoho roku. Stavební legislativu proto musíme hodně zjednodušit a povolování výrazně zkrátit. A musíme to udělat velmi rychle,“ uvedla v Ostravě i ve Zlíně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Ocenila věcnou debatu bez emocí, kterou tu vedla s odborníky a politiky o novém stavebním zákoně. Jak bude přelomová komplexní rekodifikace stavebního práva vypadat v praxi, vysvětlovala Klára Dostálová od středy do pátku starostům a zaměstnancům stavebních úřadů na Moravě (v Brně za účasti premiéra Andreje Babiše a dále pak v Ostravě a ve Zlíně) v rámci své roadshow po krajích, během které sbírá podněty a připomínky od představitelů měst a obcí v jednotlivých regionech.
“Už bylo řečeno hodně, principy nového zákona jsou však sdílené, obíhat nebudou občané, ale „papír“, byť v digitální formě. Jsem rád, že je ministerstvo pro místní rozvoj aktivní a otevírá debatu. My samozřejmě máme požadavky na nějaké dílčí úpravy zákona, které budeme chtít prosadit, ale v obecné rovině rekodifikaci velmi podporujeme,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura. Rád by prý také dosáhnul toho, aby Nejvyšší stavební úřad, který v rámci rekodifikace vznikne, sídlil v Ostravě. Ve třetím největším tuzemském městě totiž zatím žádný centrální úřad státní správy není. „Myslím si, že největším nepřítelem zákona je obava ze změn. Nastal ale čas, aby se něco stalo a změnilo. A kdy, když ne teď? Snažme se všichni, aby se našlo pragmatické řešení,“ apeloval ve Zlíně náměstek hejtmana Jiří Sukop.
Konec obstrukcí
Nový stavební zákon zamezí dlouhým obstrukcím a blokování veřejně – prospěšných staveb, které umožňuje současná legislativa. Dvoustupňové povolovací řízení s desítkami závazných stanovisek a různých vyjádření (u složitějších staveb se může vyšplhat počet potřebných razítek do stovek), nabízí nekonečnou škálu možností odvolání a žalob. Ministryně v Ostravě a ve Zlíně starostům vysvětlovala integraci dotčených orgánů do státní stavební správy, která bude veřejně prospěšné stavby i povolovat, a představila chystané změny v soudnictví. Zástupce samosprávy ujistila, že nová legislativa zajistí dostatečnou ochranu veřejných zájmů, zároveň ale umožní, aby se Česká republika posunula z ostudného 157. místa v žebříčku Doing Business ve složitosti a délce povolování staveb alespoň na úroveň Polska, tedy zhruba o sto příček.
Kompletní rekodifikace stavebního práva je také jedinou cestou, abychom dostavěli dálniční síť dřív než v roce 2050. Ministryně Dostálová starostům ukázala, jaký má dnešní praxe v povolování dopravních staveb dopad do ekonomiky. Příprava jednoho kilometru dálnice se u nás podle dat ministerstva dopravy v důsledku dlouhého povolovacího procesu protáhne o 8,4 let a jeho cena se zvýší o 65,6 milionu korun na kilometr. A to se ještě ani nekopne do země! „Náš cíl je zjednodušit řízení, omezit počet razítek a zajistit dodržování zákonných lhůt,“ opakovala ministryně Dostálová priority, které musí být propsány do nové stavení legislativy.  Aby mohly úřady vůbec zákonné lhůty dodržet, je třeba změnit model, v tom dnešním to není možné, zdůraznila ministryně. Tento cíl má ministerstvo společný se samosprávami, které jsou také velkým investorem. Za rok proinvestují v součtu zhruba sto miliard korun.
Dohoda se SMO umožní dodržet lhůty
Klára Dostálová proto ocenila, že se podařilo tento týden nalézt dohodu se Svazem měst a obcí ČR, a nově ministerstvo spěje i k dohodě s Asociací krajů ČR, která zjednoduší život všem stavebníkům. Starostové se nebudou muset vzdát všech stavebních úřadů na obcích, což pro ně bylo nepřijatelné. Zároveň vznikne státní stavební správa v čele s Nejvyšším stavebním úřadem a krajským stavebním úřadem, který bude integrovat dotčené orgány a v první instanci povolovat veřejně prospěšné a větší stavby. Pro občany se  - tedy kromě rychlejšího a jednoduššího povolení staveb -  nic nezmění. Půjdou na obecní úřad tak jako dosud. Tam potom stavební úředník vydá v přenesené působnosti povolení na základě integrovaného vyjádření od krajského státního stavebního úřadu. Pokud stavební úřad na obci nerozhodne v zákonné lhůtě, převezme řízení státní stavební správa. Stejně tak bude řešit odvolání.
„Dohoda se Svazem měst a obcí, se kterou je spokojené i ministerstvo vnitra, je pro mě závazná. Musíme si uvědomit, že navržené řešení, které počítá se zachováním stavebních úřadů na obcích, zabezpečí dostupnost služeb pro občany. Státní stavební správa, která zároveň vedle toho vznikne, zase umožní integraci dotčených orgánů a tedy minimalizaci razítek a zajistí dodržování lhůt. To jsou přece priority nás, obcí i krajů. Bez integrace nikdy nezrychlíme lhůty pro povolování výstavby silnic, dálnic nebo bytových domů,“ dodala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Návrh stavebního zákona a novely souvisejících právních předpisů putoval do meziresortního připomínkového řízení na konci listopadu 2019. Vypořádání připomínek bude probíhat do konce března. Ministryně Dostálová nyní hledá se všemi připomínkovými místy takovou dohodu, která by splnila cíle zákona a zároveň umožnila co nejméně komplikovanou cestu schvalování zákona v parlamentu. Platnost nového zákona nastane v roce 2021 s postupným nabýváním účinnosti až do poloviny roku 2023. V té době by už mělo být povolovací řízení plně digitalizováno. (17.1.2020)