Hospodářská komora: Aktuální návrh zákona o hromadném řízení je třeba stáhnout. Může být vůči podnikatelům zneužíván

Hospodářská komora nesouhlasí s návrhem nového zákona o hromadném řízení, kterým se zabývala na své schůzi 20. ledna. Návrh zákona totiž fakticky zakládá příležitost pro nový legální byznys ne nepodobný vydírání.
Podnikatelé se obávají především toho, že tento nástroj bude zneužíván k nekalému konkurenčnímu boji. Problémem je hlavně šíře oblastí, v nichž bude možné žalobu podat. Další potíže může způsobit tzv. odhlašovací princip, odporující zásadě, že každý by se měl osobně bránit za svá práva.
„Nerozumíme tomu, proč vláda spěchá se svým vlastním návrhem, když je před schválením návrh směrnice, která bude harmonizovat podávání hromadných žalob v Evropě a kterou bude třeba tak jak tak implementovat do našeho právního řádu,“ poznamenal ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič.
Pokud by byl vládní návrh nakonec přijat v dnešní podobě, má potenciál výrazně zbrzdit hospodářský vývoj v České republice. Náklady spojené s vytvářením rezerv pro vedení případných právních sporů, fakticky vysouzené náhrady anebo vynucené důsledky mimosoudních vyrovnání, ztráta reputace třeba i jen v důsledku nenaplněné žaloby – to jsou zdroje, které budou českým firmám chybět na vlastní podnikání, tedy na inovace, investice, vyšší mzdy atd.
Ačkoliv návrh zákona v průběhu celého dosavadního legislativního procesu postupně doznal řady změn, Hospodářská komora jej nemůže kvůli těmto nedostatkům podpořit, a proto doporučuje vládě, aby návrh zákona o hromadném řízení stáhla z legislativního procesu. (21.1.2020)