Hračka „Letadlo Funny Plane“ může škodit životnímu prostředí

Česká obchodní inspekce zjistila, že na vnitřním trhu je hračka, která představuje riziko pro životní prostředí. Jde o hračku Letadlo Funny Plane Arioso music.
Inspekce objevila na trhu plastovou hračku na baterie - letadlo, ve kterém sedí zvířátka. Hračka vydává světelné a zvukové efekty. Hračka je napájena bateriemi  3 x AA, není vhodná pro děti do 3 let. Hračka je prodávána v kartonové krabici.
ČOI zjistila příčinu nebezpečnosti, kdy zkoušky provedené odbornou laboratoří potvrdily významnou neshodu s požadavky směrnice (2011/65/EU – RoHS). Na pájeném spoji uvnitř hračky bylo zjištěno mnohonásobné překročení obsahu olova a to až na hodnotu 72,5 % oproti povolené limitní hodnotě 0,1 %. Nedodržení požadavků platné legislativy představuje závažné environmentální riziko kvůli možnému znečištění životního prostředí. 
ČOI také zjistila další závady. K hračce nebyl přiložen v souladu s požadavky normy (EN 62115:2005 harmonizované k NV č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky) návod na použití obsahující bezpečnostní informace a pokyny pro bateriové hračky v českém jazyce ani v jiném jazyce. Piktogram nevhodné pro děti do 3 let nebyl doplněn stručným popisem druhu nebezpečí v českém jazyce, které si vyžaduje toto omezení (dle NV č. 86/2011 Sb.).
Na hračce ani na obalu nebyla uvedena identifikace výrobce (dle NV č. 86/2011 Sb.).
Česká obchodní inspekce z důvodu zamezení dalšího výskytu totožných výrobků na trhu vydala zákaz distribuce a stažení výše jmenovaných výrobků z trhu nebo z oběhu. Veškeré údaje o nebezpečné hračce byly předány kontaktnímu bodu RAPEX na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. (7.1.2020)