Hračka „ROBO RYBA“ překračuje povolený limit olova a kadmia

Česká obchodní inspekce zjistila, že se trhu nachází hračka, která představuje riziko pro děti i životní prostředí. Jde 
o hračku s názvem „ROBO RYBA“ nebo „ROBO FISH“. U hračky bylo potvrzeno mnohonásobné překročení množství olova a kadmia oproti povoleným limitům, což představuje závažné riziko.  
Česká obchodní inspekce identifikovala v nabídce a prodeji plastovou elektrickou hračku, která se po vhození do vody sama aktivuje.  Hračka je napájena bateriemi A 76 nebo LR 44. Prodávána je v zataveném plastovém blistru.
Zkoušky provedené pracovníky akreditované  laboratoře potvrdily významnou neshodu s požadavky směrnice 2011/65/EU – RoHS. Na jednom z pájených spojů uvnitř hračky bylo potvrzeno až 96 % obsahu olova a na jednom ze spojů rovněž 0,157 % obsahu kadmia. Jedná se o mnohonásobné překročení množství oproti povoleným limitním hodnotám. Nedodržení požadavků platné legislativy představuje závažné environmentální riziko.  
ČOI u dovozce uložila ochranné opatření, kterým je zákaz distribuce a stažení výše jmenovaných výrobků z distribuce.
Údaje o nebezpečné hračce byly předány kontaktnímu bodu RAPEX na Ministerstvu průmyslu a obchodu. (20.6.2019)