Hradečtí celníci zajistili 1500 kilogramů tabáku

Hlídka mobilního celního dohledu královéhradeckých celníků zastavila v minulých dnech v příhraničí s Polskem dodávkový automobil Fiat Ducato polské imatrikulace, který převážel surový tabák. Ze zkušeností z minulých let, kdy byl takový tabák předmětem trestního řízení vzhledem ke skutečnosti, že jej lze jednoduchým technologickým postupem nařezat, aby byl vhodný ke kouření, přistoupili k důkladné kontrole nákladu.
Během ní zjistili, že se ve vozidle nachází 75 pytlů surového tabáku o celkové hmotnosti 1 500 kilogramů.
Řidič polské státní příslušnosti předložil celníkům přepravní nákladní list, v němž deklaroval nákup zboží v Litvě a jeho tranzit do Bulharska. Byly v něm však uvedeny nesprávné a nepravdivé údaje, jež si celníci ověřili se státními orgány zahraničních států na základě fungující mezinárodní spolupráce; nebylo z nich zřejmé místo vykládky zboží, mnohé další skutečnosti svědčily o padělání dokladu.  Z těchto důvodů náklad zajistili, odebrali vzorky, které odeslali do celně technické laboratoře, a pod dohledem dopravili do skladu celního úřadu.
Jestliže prokáží, že tabák měl být určen ke kouření a měla být uhrazena spotřební daň, pak si hradečtí celníci připíší na své konto další úspěšný zásah, při kterém zabránili úniku na dani v předběžné výši 4 miliony korun.  Muži hrozí ve správním řízení pokuta až do výše 1 milionu korun. (15.2.2019)