Hradečtí celníci zajistili 3 600 výrobků společnosti Apple

Královéhradečtí celníci navštívili v minulých dnech předem vytipované provozovny na území svého regionu. Ve třech z nich, v Hradci Králové a Náchodě, našli zboží s obrazovým a slovním vyobrazením označení společnosti Apple, u něhož pojali podezření, že porušuje práva duševního vlastnictví.
Jednalo se o příslušenství k mobilním telefonům, zejména nabíječky, datové kabely, sluchátka, displeje, silikonové kryty, obaly na mobilní telefony a ipady, baterie a náhradní díly označené ochrannou známkou společnosti Apple.
Při kontrolních úkonech jim poskytovali odborné posouzení přizvaní zástupci majitele práva – ochranné známky Apple.
Prodejem zboží by majiteli práva duševního vlastnictví vznikla celková škoda přesahující 2,5 milionu korun. Celníci zboží zajistili a umístili do skladu celního úřadu.
Majiteli práva nyní běží desetidenní lhůta, ve které se rozhodne, zda bude bránit svá práva soudní cestou, případně zda využije tzv. zjednodušeného postupu. V druhé zmíněné variantě by zboží bylo zlikvidováno na náklady vlastníka ochranné známky, aniž by soud rozhodoval o tom, zda zadržené zboží práva duševního vlastnictví porušuje.
Kontrolní akce nazvaná „WORM" probíhala zároveň u Celních úřadu pro hl. město Prahu, kraj Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský.
  •  
Celní správa ČR provedla počátkem tohoto týdne dvoudenní kontrolní akci „WORM", která byla změřena na ochranu práv duševního vlastnictví se specializací na obrazové a slovní vyobrazení práva společnosti Apple.
V rámci koordinované regionální akce bylo zkontrolováno celkem deset předem vytipovaných provozoven v působnosti Celního úřadu pro hl. město Prahu, Královéhradeckého, Jihomoravského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje.
Čtyřicet tři celníků rozdělených do třinácti kontrolních skupin zajistilo u všech kontrolovaných subjektů v obchodních centrech a kamenném obchodě 4 280 ks zboží v úhrnné hodnotě téměř 3 700 000 Kč.  Jednalo se o příslušenství k mobilním telefonům, zejména nabíječky, datové kabely, sluchátka, displeje, silikonové kryty, obaly na mobilní telefony a ipady, baterie a náhradní díly označené ochrannou známkou společnosti Apple.
Při kontrolních úkonech byli na místě přítomni zástupci majitele práva – ochranné známky Apple, kteří příslušníkům celní správy poskytovali odborné posouzení zboží. Nejvíce případů podezření porušení práv duševního vlastnictví zjistili celníci v hlavním městě (4) a Královéhradeckém kraji (3).
V případě potvrzení podezření z porušení práv hrozí kontrolovaným osobám zničení zajištěného zboží, další kroky bude podnikat majitel práva duševního vlastnictví, prostřednictvím soudního řízení.
(13.9.2019)