Hudební automaty

 

Rr. 1610 postavil A. Langenbuscher z Augsburgu h. a. hrající celé nešpory (2000 taktů). R. 1792 sestrojil opat Vogler automatické varhany zvané „orchestrion“. R. 1791 se objevil automatický „varhanoklavír“ pražského hudebníka T. A. Kunze. R. 1806 postavil F. T. Kaufmann tzv. „belloneon“, automat s trubkami a kotly. R. 1807 sestrojil J. N. Maelzel „panharmonicon“, napodobující celý orchestr dechových nástrojů, píšťal, klarinetů, bubnů a trianglů. R. 1851 sestrojili T. a A. Kaufmannové h. a. napodobující orchestr dechových nástrojů. R. 1862 sestrojil podobný orchestrion Blessing a Welte ze Schwarzwaldu. R. 1877 sestr. P. Ehrlich h. a. s perforovanými deskami, zárodek to „aristonu“, pianoly, fonoly (tu Ehrlich značně zdokonalil) aj. V 90. letech zavedl J. M. Hirt do h. a. dírkovaný notový zápis.