HYBRIT - Otevřená cesta k bezemisní výrobě oceli

Proces výroby oceli z železné rudy bude vždy spojen s obrovskou energetickou náročností. Švédsko, které je proslulé kvalitou tohoto nepostradatelného materiálu, ale také důrazem na ochranu životního prostředí, začalo hledat řešení. Volání po ekologičtějším způsobu výroby vyslyšely švédské společnosti SSAB, LKAB a Vattenfall, které představily technologii HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology). Ta si neklade za cíl nic menšího než ve výsledku dosáhnout bezemisního procesu výroby oceli.
Pro zajištění vysokých teplot potřebných pro výrobu bylo doposud tradičně využíváno uhlí, přesněji koks, nebo zemní plyn. Představená novinka spočívá v nahrazení těchto vyčerpatelných surovin vodíkem. Ten bude získáván z vody za využití elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Díky tomu lze celý proces nazvat bezemisním.
Za projektem stojí švédské společnosti SSAB, LKAB a Vattenfall. Jejich cílem je nahradit do roku 2035 stávající zdroje energie pro výrobu oceli bezemisními. Odhaduje se, že díky tomu klesne produkce oxidu uhličitého ve Švédsku o 10 % a v sousedním Finsku o 7 %.
Pokud vše půjde podle plánu, budeme svědky jednoho z nejpřevratnějších projektů současnosti, který povede k znatelnému omezení tzv. uhlíkové stopy.
Základní kámen pilotní ocelárny ve městě Luleå na severu Švédska byl položen 20. června
a zahájení provozu je plánováno na rok 2020. Má sloužit zejména k dalšímu vyvíjení technologie a také k rozsáhlému testování. Její celková cena přesáhne tři miliardy českých korun. Hlavními investory jsou zmíněné tři společnosti a Švédská energetická agentura, která projekt již finančně podpořila.
“Zahájení výstavby představuje symbolický první krok ke splnění cílů SSAB k bezemisní výrobě oceli do roku 2045. Jsme hrdí na to, že jsme součástí tohoto průlomového technologického projektu, který může napomoci k řešení klimatických problémů,” říká ředitel společnosti SSAB Martin Lindqvist.
Společnost SSAB se zabývá produkcí oceli. Zaměřuje se na její vysoce specializovanou
a inovativní výrobu, která souzní s klíčovými myšlenkami představeného projektu. Stavebními kameny v jejím obchodním modelu jsou udržitelnost a výkon. (6.11.2018)