Hyundai a Tate otevřely výzkumné centrum „Hyundai Tate Research Centre: Transnational“

Hyundai Motor a Tate spustily novou výzkumnou iniciativu s názvem „Hyundai Tate Research Centre: Transnational“. Kolekce, výstavy a programy Tate byly v uplynulých dvou desetiletích neustále rozšiřovány. Propojováním mezinárodního umění a umělců tak vznikly platformy, které jsou otevřené, přístupné a lépe přizpůsobené svému publiku. Výzkumné centrum naváže na průkopnickou práci společnosti Tate při rozšiřování jejích sbírek a programů za hranice Evropy a Severní Ameriky. „Hyundai Tate Research Centre: Transnational“ zásadním způsobem změní způsob, jímž Tate šíří a sdílí znalosti o historii mnoha druhů umění s jednotlivci a organizacemi na celém světě.
Hyundai bude výzkumné centrum podporovat v období od ledna 2019 do prosince 2024. Hyundai kromě toho již od roku 2015 podporuje každoroční speciální výstavy „Hyundai Commission“ v Turbínové hale umělecké galerie a muzea Tate Modern. Výzkumné centrum během výše uvedeného období uspořádá v Tate i dalších prostorách řadu výzkumných akcí včetně každoročních sympozií i šesti seminářů a workshopů každý rok. Tím usnadní kolektivní výzkum a intelektuální výměnu. Výzkumné centrum také poskytne pět kurátorských pozic v kurátorském týmu Tate Modern. Cílem je prohloubit výzkum v samotném srdci muzea s důrazem na mezinárodní perspektivy. Pro začínající vědce a kurátory bude určen cestovní grantový program na podporu jejich účasti na mezinárodních konferencích. Výzkumné centrum významně rozšíří aktivity asijského výzkumného centra „Tate Research Centre: Asia“ a nákupních komisí Tate se zaměřením na globální umělce, umělecká díla a víceoborové metody. Kromě posílení mezinárodní nákupní strategie Tate a metod kolektivního výzkumu bude zprovozněna a pravidelně aktualizována speciální webová stránka. Na ní budou zveřejňovány výsledky výzkumů, výzkumné materiály a šest studií Tate v průběhu šesti let.
Wonhong Cho, výkonný viceprezident společnosti Hyundai Motor, k tomu řekl: „Hyundai Tate Research Centre: Transnational poskytne významné a dlouhodobé přínosy nejen Tate, ale také širší výzkumné a muzejní komunitě na celém světě, která cítí odpovědnost za průzkum mezinárodního stavu. Žijeme v rozmanitém světě, který je historicky nejvíce propojený prostřednictvím technologií a médií. Tento projekt bude zkoumat, jak může partnerství s ostatními transformovat výzkum a jak mohou dosud přehlížené vztahy a přehlížená spojení přispívat k nalézání nových způsobů, jak vše zasazovat do historického rámce.“
Frances Morris, ředitel umělecké galerie Tate Modern, uvedl: „Tento vizionářský projekt, který považuje za hlavní zdroje inspirace pro moderní a současné umění rozmanitá hnutí a vzájemnou výměnu, nucenou i dobrovolnou migraci a zkušenosti z diaspor, obohatí náš program výstav, nákupů a předvádění kolekcí. Také nám pomůže sdílet práce mnoha institucí na celém světě a navazovat hlubší spojení s ostatními odborníky. Chceme prohloubit naše úsilí v oblasti průzkumu historie mnoha druhů umění za hranicemi západní Evropy a Severní Ameriky. Chceme ukazovat, že umění, umělecká hnutí a jejich historie jsou vzájemně propojené i daleko za hranicemi země jejich původu. Tato velkorysá nová podpora od společnosti Hyundai Motor nám umožní realizovat původní výzkum v této oblasti, spolupracovat s mezinárodní komunitou a přijímat nové členy do týmu Tate. Tato práce se tak stane neoddělitelnou součástí aktivit Tate.“
Práce pod vedením Dr. Sook-Kyunga Leeho, vedoucího kurátora pro mezinárodní umění (Hyundai Tate Research Centre: Transnational), rozšíří mezinárodní síť spolupracovníků uměleckých galerií a muzeí Tate Modern, Tate Britain, Tate Liverpool a Tate St Ives. Kurátoři a vědci vypracují specifické otázky týkající se moderního a současného umění v programech kolekcí a výstav a předloží poznatky z praxe při hledání odpovědí na sdílené otázky.
První sympozium se uskuteční v Tate Modern od 23. do 25. února 2019 pod titulem „Axis of Solidarity: Landmarks, Platforms, Futures“ (Osa solidarity: mezníky, platformy, budoucnosti). Na jeho organizaci se bude podílet také ICM (Institute for Comparative Modernities) na Cornellově univerzitě a Africký institut z Šardžá. Konference se zúčastní vědci, výzkumníci a umělci, kteří budou zkoumat hnutí mezinárodní solidarity a jejich umělecké projevy, k nimž docházelo v zemích globálního Jihu v průběhu 50. až 80. let 20. století v rámci procesu dekolonizace.
Tate Modern a San Francisco Museum of Modern Art spolupracují na rozsáhlé výstavě děl umělce Nama June Paika, která bude přístupná nejen v Londýně a San Franciscu, ale také v Amsterdamu, Chicagu a Singapuru. Paik bude představen jako umělec, který pracoval na celém světě a jehož díla, používající populární média, jako je hudba, video nebo televize, přesahují hranice a národní identity. Tato výstava bude symbolizovat přístup výzkumného centra „Hyundai Tate Research Centre: Transnational“. (30.01.2019)