Hyundai představuje přístrojovou desku budoucnosti

Automobily již dlouho nejsou pouhým dopravním prostředkem. V uplynulém desetiletí se požadavky na moderní přístrojovou desku enormně změnily. Neustále se zvětšuje rozmanitost a množství informací, které jsou řidičům zobrazovány na přístrojové desce, zejména na displejích. „Nepřetržitě pracujeme na nových technologiích, díky nimž jsou naše automobily dokonale intuitivní a uživatelsky přívětivé,“ říká Regina Kaiserová, vedoucí inženýrka oddělení uživatelských rozhraní v technickém centru společnosti Hyundai Motor Europe. 
Volanty a přístrojové desky vozidel Hyundai již prošly intenzivním vývojovým procesem a jejich technologie je průběžně zdokonalována.  Hyundai ale neustále pracuje také na budoucích řešeních, která umožní vybavovat automobily této značky nejmodernějšími komunikačními funkcemi.
Hlavní fáze vývoje přístrojové desky
Od roku 2015 prošel vývoj přístrojových desek pro automobily Hyundai čtyřmi významnými fázemi. Hodnocení volantů a přístrojových desek vozidel Hyundai a konkurenčních vozů ukázalo širokou rozmanitost a velký počet tlačítek. Značka Hyundai si vytkla za cíl tento počet snížit a vytvořit přehledné uživatelské rozhraní. Proto se rozhodla nahradit kolébková tlačítka na volantu dvěma dotykovými panely, díky nimž je ovládání na volantu ještě intuitivnější.
Hyundai učinil v projektové fázi v roce 2016 další vývojový krok a nahradil všechna hardwarová tlačítka dotykovými plochami. Tím se zvýšila přehlednost a flexibilita. Následující vývojová fáze posunula v roce 2017 flexibilitu na ještě vyšší úroveň vytvořením možnosti snadné individualizace uživatelem. Hyundai pak nahradil dotykové plochy modelu 2016 dvěma displeji.
V roce 2018 se Hyundai zaměřil na vylepšení stávajícího konceptu dotykových displejů s haptickou zpětnou vazbou na volantu. Hyundai přitom použil volant modelu i30. „Vybrali jsme i30, protože chceme ukázat, že inovace se neomezují na vozidla vyšších segmentů,“ vysvětluje Regina Kaiserová. „Hyundai hodlá dokázat, že inovace lze nabízet i pro široké vrstvy zákazníků.
Volant je vybaven dvěma displeji s většími rozměry a vylepšenou ergonomií. Tlačítka lze přizpůsobit individuálním požadavkům každého řidiče. Displeje mají nový, libovolně konfigurovatelný design ikon pro snadnou srozumitelnost a dva ovládací moduly pod povrchem, které umožňují silnější a konzistentnější haptickou zpětnou vazbu, jež optimalizuje využitelnost pro řidiče. Hyundai dokonce vylepšil centrální displej nově vyvinutými haptickými moduly a realizoval interakci mezi volantem, centrálním displejem a vícevrstvým displejem panelu přístrojů. 
Pokračující vývoj technologie virtuální přístrojové desky
Displej panelu přístrojů byl v nejnovější fázi vývoje změněn na vícevrstvý displej MLD® (Multi-Layer Display), který umožňuje nový, velmi přirozený způsob kontroly pozornosti. Na rozdíl od konvenčních displejů se zobrazením v jedné úrovni je MLD® tvořen dvěma displeji, které jsou umístěny za sebou a vzájemně vzdáleny 6 mm. Vzdálenost mezi oběma displeji umožňuje vytvářet vizuální prostorové efekty. Jednu část grafického zobrazení má na starosti přední displej, zatímco druhá část se zobrazuje na zadním displeji. V oblasti, v níž se obě zobrazení překrývají, vzniká dojem objektu v prostoru. Tento efekt se používá k vedení pozornosti řidiče s menší mírou rozptylování. Nejdůležitější informace v příslušné situaci, například omezení rychlosti jízdy, jsou zobrazovány na předním displeji, aby zaujaly zrak řidiče.
Informace, zobrazované na displejích na volantu, se mění v závislosti na aktuální úrovni menu na panelu přístrojů a také v závislosti na jízdní situaci. Uživatel si navíc může změnit uspořádání a zobrazované „zkratky“ pro vstup do specifických aplikací, přizpůsobené jeho individuálním požadavkům. Řidič si může individualizovat nastavení s až pěti tlačítky na displej, v závislosti na preferencích a četnosti používání, podobně jako uspořádání plochy displeje chytrého telefonu. Nastavení přístrojové desky, která lze individualizovat, hrají stále důležitější roli, protože nabízejí řidičům maximální svobodu a výrazně vylepšují zkušenosti uživatele ještě intuitivnějším a komfortnějším ovládáním.
Studie na téma rozptylování řidiče
V nejnovějším vývojovém kroku z roku 2018 byl volant integrován do opravdového automobilu. Hyundai nedávno uskutečnil studii na téma rozptylování řidiče ve spolupráci s Würzburgským institutem pro dopravu WIVW, která zkoumala využitelnost nejmodernějších inovací při řízení. „U virtuální přístrojové desky zkoumáme, jak snadno se uživatel naučí vše ovládat, intuitivnost a také potenciální rizika rozptylování pozornosti řidiče,“ říká Regina Kaiserová. Výsledky studie u všech uživatelských případů jasně ukazují, že nová přístrojová deska Hyundai je hluboko pod limity globálně uznávaných norem organizací AAM a NHTSA, které se zaměřují na bezpečnost motorových vozidel. Dokonce i v komplexnějších uživatelských případech uváděly všechny zkušební osoby pouze malou míru rozptylování pozornosti, což vnímaly jako znatelné, nikoli však jako vyčerpávající nebo narušující řízení vozidla. Účastníci studie si navíc pochvalovali atraktivní design, vizuální a haptickou zpětnou vazbu stejně jako minimalizovanou a intuitivní strukturu prototypu.
Libovolně konfigurovatelné displeje na volantu zvyšují flexibilitu a lze je snadno přizpůsobit požadavkům na použití v různých modelech vozidel a segmentech. Hyundai se v této oblasti stále nachází ve fázi prvních prototypů nové virtuální přístrojové desky. Jedná se však o důležitý milník a virtuální přístrojová deska nabízí platformu pro nové, vzrušující funkce, které umožní další vývoj příslušné techniky. Ještě nejsme na konci cesty, a proto Hyundai využije všechny výsledky aktuálních zákaznických průzkumů ve svých plánech budoucího vývoje. (4.4.2019)