Hyundai stále zvyšuje bezpečnost cestujících: Uzavřel spolupráci s MDGo, jenž se zaměřuje na systémy s umělou inteligencí pro zdravotnictví

Společnost Hyundai Motor Company navázala partnerství s izraelským startupem MDGo, který se zaměřuje na systémy s umělou inteligencí pro zdravotnictví. Cílem spolupráce je vyvíjet nové generace vyspělých bezpečnostních systémů pro automobily.
Hyundai Motor a MDGo budou společně vyvíjet síťově propojené služby, které dosud nevídaným způsobem propojí záchranné služby s automobilovou dopravou. Tato iniciativa je klíčovou součástí filozofie společnosti Hyundai Motor, založené na péči o své zákazníky, a také přispěje k realizaci její vize „síťově propojené mobility“.
Systém společnosti MDGo pro inteligentní analýzu poranění používá složitý algoritmus na základě umělé inteligence, který v reálném čase měří atributy přiřazené k cestujícím a upozorní záchranné služby a lékařská pracoviště na pravděpodobná poranění řidiče způsobená dopravní nehodou. Hyundai bude díky použité široké škále senzorů v automobilu a technologii MDGo schopen zaslat záchranným službám velké množství dat, včetně informací o míře poranění a aktivaci bezpečnostních systémů. Tato inovace tak nejen významně urychlí příjezd záchranných služeb na místo nehody, ale také umožní nasazení lékařských pracovníků s potřebnou specializací. Čím méně času uplyne mezi nehodou a poskytnutím nezbytné lékařské pomoci včetně realizace potřebných chirurgických zákroků, tím vyšší je pravděpodobnost záchrany života účastníků nehody.
MDGo disponuje výjimečnou technologií pro analýzy na základě umělé inteligence, která je optimalizována pro zvyšování bezpečnosti řidiče,“ řekl Youngcho Chi, prezident a ředitel pro inovace ve společnosti Hyundai Motor Group. „Na základě této technologie očekáváme již v krátkodobém horizontu výrazné zlepšení zásahů záchranných lékařských služeb při nehodách vozidel. Naším dlouhodobým cílem je pak poskytovat inovace v oblasti bezpečnosti silničního provozu, založené na nových technologiích, které umožňují sledování tělesných funkcí v reálném čase.
Máme velkou radost, že můžeme být partnerem jednoho z předních světových výrobců automobilů v projektu, který urychlí poskytnutí lékařské pomoci účastníkům dopravních nehod,“ řekl Itay Bengad, generální ředitel společnosti MDGo. „Hyundai sdílí naši vizi poskytovat služby zachraňující životy a zvyšovat bezpečnost cestujících díky využívání neustále rostoucího toku dat z vozidel.
Technologie umělé inteligence společnosti MDGo interpretuje data o nehodě a na jejich základě vytváří řadu závěrů ohledně stavu cestujících a vozidla. Záchranným službám je do sedmi sekund po nárazu odeslána podrobná analýza potenciálních poranění s použitím odborné lékařské terminologie.
Systém umělé inteligence se nepřetržitě učí a vylepšuje své interpretace různých průběhů nehod. Tento proces opakovaného vylepšování je podporován nemocnicemi, které do systému vkládají reálná data o poraněních pacientů. Systém tato data následně porovnává se svými predikcemi pro další zpřesňování svých analýz.
Nové partnerství pomůže značce Hyundai vylepšovat také aktivní a pasivní bezpečnost svých vozidel. Velké objemy dat, shromažďovaných z podrobných, inteligentních analýz nehod s různým průběhem, poskytují společnosti Hyundai rovněž informace o tom, kde je zapotřebí optimalizovat deformační zóny, skelet prostoru pro cestující a integrovat nové technologie, umožňující vyřešit problémy rozpoznané na základě analýzy s umělou inteligencí.
Vize „svobodné mobility“, uplatňovaná společností Hyundai Motor, zahrnuje minimalizaci nehod a jejich dopadů na zákazníky. V kombinaci se „síťově propojenou mobilitou“, kterou se společnost Hyundai snaží realizovat síťově propojenými vozidly, umožní tato inovace významný pokrok v oblasti bezpečnosti řidiče a cestujících.
Hyundai Motor vyvíjí řadu dalších řešení, zaměřených na zákazníky a jejich bezpečnost. Jedná se například o vývoj a budoucí komercializaci prvního systému airbagů na světě pro vícenásobné kolize nebo o inovativní technologii podporující sluchově postižené řidiče. Společnost představila další inovaci na veletrhu spotřební elektroniky CES 2019 – futuristické záchranářské vozidlo s označením „Elevate“. Toto vozidlo pro maximální mobilitu (UMV – „Ultimate Mobility Vehicle“) má jako první automobil pohyblivé nohy, které umožní záchranným službám překonávat nebezpečný terén na cestě k obětem přírodních katastrof.
Hyundai kromě toho v uplynulém roce představil v Koreji další zdravotnickou inovaci, a to ve svém modelu NEXO s palivovými články. Vozidlo během autonomní jízdy komunikovalo s lékaři a sdílelo s nimi lékařské informace o stavu cestujících v reálném čase, včetně krevního tlaku a srdečního tepu.
Partnerství společností Hyundai Motor a MDGo je osmým úspěšným projektem pobočky Hyundai CRADLE Tel Aviv. Před spoluprací s MDGo se pobočka Hyundai CRADLE Tel Aviv podílela na různých partnerstvích, která zahrnovala mimo jiné projekty Allegro.AI (vývojový nástroj pro hluboké učení) a AudioBurst (platforma pro audiosystém na základě umělé inteligence). (19.6.2019)