Hyundai zavádí novou strukturu výzkumu a vývoje, která urychlí reakce na měnící se požadavky trhů

Společnost Hyundai Motor Group (HMG) začala realizovat řadu zásadních změn ve výzkumných a vývojových organizacích a vývojových procesech. Jejich cílem je urychlit reakce na změny ve vývoji technologií pro budoucí mobilitu. Nový přístup klade ještě větší důraz na požadavky zákazníků a zefektivní rovněž rozhodovací a vývojové procesy. Tím se zvýší celková efektivita a zároveň také vhodně optimalizují náklady.
Technická oddělení divize výzkumu a vývoje HMG v Koreji budou reorganizována na základě systémů a jednotlivých platforem. Jejich nové provozní procesy přispějí k další transformaci HMG. Tento pozitivní krok umožní realizaci postupných změn v rámci snahy HMG o získávání technického know-how, zvyšování efektivity a překonávání očekávání zákazníků na globálních trzích.
Struktura, založená na platformách, počítá s plánováním konceptů vozidel, které již od první fáze vývoje zohlední četné faktory, včetně zdokonalování provozních vlastností, sdílení dílů, standardizace a dokonce i zásobování, výroby a dodavatelů. V rámci této nové organizace, založené na systémech a platformách, budou mít systémová technická oddělení, zaměřená na podvozky, karoserie, elektronické systémy a poháněcí ústrojí, plnomoc integrovat v rámci svého vývoje různé konstrukční činnosti, stejně jako počítačem podporované projektování a testování.
Tato reorganizace umožní rychlé rozhodování a efektivnější komunikaci. Díky tomu urychlíme naše reakce na měnící se globální trhy a pohotově si můžeme osvojovat nově vznikající technologie,“ řekl Albert Biermann, vedoucí divize výzkumu a vývoje ve společnosti Hyundai Motor Group. „Tato změna nám pomůže dále vyvíjet produkty s ještě intenzivnějším zaměřením na naše zákazníky.
Nově založené centrum pro vývoj platforem bude zohledňovat aktuální požadavky trhu již ve fázi základního vývoje konceptu vozidla. Zároveň přitom prověří možnosti sdílení dílů a modularizace mezi modely pro zajištění pokroku v oblastech neustálého zlepšování provozních vlastností, kvality a ziskovosti prostřednictvím intenzivní spolupráce se systémovými technickými odděleními.
Oddělení konstrukce, počítačem podporovaného projektování a testování, která byla dosud organizována podle funkčnosti, tak budou nově rozdělena podle automobilových systémů koncernu HMG do oddělení podvozků, karoserií, elektronických systémů a poháněcích ústrojí. Integrace zjednoduší vývojový proces a urychlí komunikaci i rozhodovací procesy.
Technické oddělení řízení projektů bude uzpůsobeno tak, aby organizačně zapadalo do nové struktury systémů a platforem napříč značkami. Vedení každého projektu bylo dosud rozděleno podle značek a typu vozidla, nyní bude pracovat v rámci příslušného automobilového segmentu. Tím se navíc posílí diferenciace mezi značkami HMG a modelovými řadami.
Nové oddělení virtuálního vývoje vozidel zavede virtuální procesy pro urychlení celkového vývoje vozidel pomocí různých virtuálních modelů a simulačních metod. HMG díky tomu sníží počáteční investice a získá nové příležitosti pro ještě lepší integraci technologií pro budoucí mobilitu do svých produktů.
Hyundai Motor Group v uplynulých letech již několikrát reagoval na změny podmínek na globálním automobilovém trhu. V roce 2003 byla výzkumná a vývojová centra společností Hyundai Motor a Kia Motors sloučena do jedné organizace. Veškeré aktivity v oblasti výzkumu a vývoje jsou tak začleněny do divize výzkumu a vývoje společnosti Hyundai Motor Group. V polovině prvního desetiletí 21. století se koncern HMG zaměřil na splnění rostoucích globálních požadavků představením strategických modelů pro jednotlivé regiony. V poslední době klade HMG znovu důraz na zásadní provozní vlastnosti a rozvíjení emocionálních aspektů svých vozidel.  Aktuální krok koncernu HMG si klade za cíl posunout výzkum a vývoj na novou úroveň prostřednictvím reorganizace na základě platforem. (17.7.2019)