I bezpečnost dat má svůj den, slaví se 28. ledna

Bezpečnost dat je stále aktuálnějším tématem. Jeho význam podtrhuje i celosvětově uznávaný Den bezpečnosti dat (v Evropě častěji uváděný jako Den ochrany osobních údajů). Připadá na 28. ledna a slaví se při příležitosti přijetí tzv. Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů z roku 1981. Právě v tento den je na místě se zamyslet, jak správně uchovávat data v bezpečí a jaká pravidla ochrany soukromí tomu mohou pomoct.
Nebezpečí nemusí vždy nutně přijít po síti
Vlastní data jsou v dnešní době často tím nejcennějším, co firmy mají. Firemní i úřední datové sítě tak pravidelně čelí palbě hackerských útoků. O čem se ale tak často nemluví, je trend tzv. visual hackingu, tedy například úplně obyčejného nahlížení přes rameno. Tímto způsobem se hackeři mohou dostat i k velmi citlivým údajům.
Podle experimentu Ponemonského institutu z roku 2015, který proběhl ve spojení s technologickou společností 3M, stačí vizuálním hackerům pouze 15 minut, aby získali citlivá data z cizí obrazovky. „Netechnologické hrozby v oblasti ochrany osobních údajů, jako je odezírání informací z obrazovky cizího notebooku nebo mobilního telefonu, se často přehlíží. Den ochrany osobních dat je pro firmy příležitost, kdy tyto hrozby vyhodnotit a hledat cesty, jak riziko zneužití interních dat minimalizovat,“ říká Nicola Stevens, která ve společnosti 3M vede divizi zaměřenou na ochranu displejů.
Jak se proti útokům vizuálních hackerů bránit?
Základem bezpečnosti je mít přehled o svém okolí. Ať už se jedná o práci v kavárně, nebo kontrolování pracovního mailu v tramvaji, vždy může být poblíž někdo lačný po informacích. Při práci s důvěrnými údaji mimo kancelářské zdi by se data neměla na obrazovce objevovat déle, než je nutné.
Řešení proti slídilům představují také privátní filtry, které lze aplikovat na monitory, obrazovky notebooků i displeje tabletů a smartphonů. Filtry od technologické společnosti 3M jsou založené na patentované optické technologii MicroLouvre a omezují zorný úhel obrazovky. „Při pohledu z boku na obrazovku začíná obraz už od úhlu 30 stupňů černat a obsah obrazovky se tím pádem stává pro zvědavé pohledy neviditelný. Druhou možností je zlatý filtr, který vizuálnímu hackerovi ukáže jen jeho vlastní odraz a zanechává obrazovku o 14 % zřetelnější než filtr černý,“ vysvětluje Peter Barker, odborník ze 3M.
Obrazovka je zřetelná jen při pohledu zpříma, pro uživatele se tedy nic nemění, snad jen to, že může v klidu pracovat. Někdy se ale naopak hodí, aby monitor vidělo více lidí, například při konzultacích práce s kolegy. Právě proto jsou filtry flexibilní a dají se na obrazovku umístit opakovaně. Nejnovější model 3M filtrů používá úchytný systém COMPLY na horním okraji monitoru, dá se tak jednoduše otočit jako stránka v kalendáři.
Odkaz na video k novému systému uchycení 3M filtru https://www.youtube.com/watch?v=oaKYjsnFP_g
Infobox
Společnost 3M a rada Visual Privacy Advisory Council ve spolupráci s několika firmami provedly v uplynulém desetiletí několik experimentů, při nichž do kanceláří cíleně vyslali „vizuálního hackera“. Výsledky mnohé překvapily:
· V 91 % případů se podařilo vizuálnímu hackerovi získat citlivé informace.
· V 63 % testů získal tajný hacker citlivé informace společnosti za méně než 30 minut.
· V 45 % případů trvalo odcizení informací méně než 15 minut.
· 52 % citlivých informací, které se během experimentu podařilo hackerovi získat, zjistil z obrazovek zaměstnanců.
· 27 % přístupných informací zahrnovalo přihlášení, finanční informace a důvěrné dokumenty.
(27.1.2020)