I ve druhém čtvrtletí 2019 pokračuje pokles na trhu s primárními veřejnými úpisy akcií. První pololetí zaznamenalo 507 IPO v hodnotě 71,9 mld. amerických dolarů

Na kapitálový trh vstoupilo ve druhém letošním čtvrtletí několik jednorožců, kterým se v primárním veřejném úpisu akcií (IPO) podařilo od investorů vybrat rekordní částky. Za první pololetí se uskutečnilo 507 IPO, které emitentům vynesly celkem 71,9 miliard amerických dolarů. Počet primárních emisí tak sice oproti stejnému období loňského roku klesl téměř o třetinu (28 %), ale návratnost první den obchodování na hlavním trhu se zvýšila průměrně o 15,4 %, a kurz akcií proti nabídkové ceně při následném obchodování dokonce o 28,4 %. Tyto a další informace přináší nejnovější čtvrtletní studie EY Global IPO trends: Q2 2019, mapující situaci na globálním trhu s primárními úpisy.
Největší podíl mezi emitenty IPO mají technologické firmy, společnosti poskytující zdravotní péči a průmyslové podniky: tato tři odvětví realizovala v prvním letošním pololetí 266 IPO, tj. více než polovinu (52 %) všech primárních úpisů, které zatím letos proběhly, a získala od investorů 47,8 miliard amerických dolarů (66 % globálních výnosů). Zatím nejúspěšnějším sektorem jsou technologie, kde primární emise vynesly 29,3 miliard amerických dolarů (41 % globálních výnosů).
Region EMEIA se stále potýká s geopolitickou nejistotou
Region EMEIA (Evropa, Blízký východ, Indie a Afrika) zaznamenal v prvním pololetí letošního roku výrazný pokles: na zdejších burzách se uskutečnilo 123 primárních veřejných úpisů (jejich počet meziročně klesl o 53 %), které emitentům vynesly 16,0 miliard amerických dolarů (o 48 % méně než v prvním loňském pololetí). Přes tyto problémy byly některé burzy tohoto regionu velice úspěšné – v žebříčku sestaveném podle výnosů se jich pět dostalo do první desítky, podle počtu transakcí jsou v „top ten“ pouze dvě. Rovněž na trzích s primárním úpisy v regionu EMEIA se díky dobré návratnosti první den obchodování, vývoji kurzu akcií po IPO a důvěře investorů očekává ve druhém pololetí intenzivnější aktivita.
Evropským burzám se ve druhém čtvrtletí dařilo mimořádně dobře: počet IPO se oproti prvnímu letošnímu čtvrtletí zvýšil o 100 % (uskutečnilo se 48 primárních úpisů) a jejich výnosy o neuvěřitelných 3 338 % (na 12,5 miliard amerických dolarů).
Rovněž ve Velké Británii došlo ve druhém letošním čtvrtletí k nárůstu domácích i mezinárodních transakcí – na burzu tam šlo 11 společností, které získaly v primárních úpisech celkem 4,5 miliard amerických dolarů.
„Na rozdíl od regionu EMEIA jako celku v České republice žádné výrazné oživění na trhu s primárními veřejnými emisemi neočekáváme. České společnosti jsou stále přesvědčeny, že bankovní úvěry jsou pro ně levnějším a flexibilnějším zdrojem financování než kapitálový trh. Navíc je odrazují možné větší nároky na reporting. Ve druhém letošním pololetí ale očekáváme několik nových dluhopisových emisí. A dá se rovněž předpokládat, že firmy budou k získání menšího objemu finančních prostředků využívat ve větší míře nový trh pro malé a středně velké inovativní společnosti START,“ uvádí Peter Wells, vedoucí partner oddělení transakčního poradenství společnosti EY v České republice.
Americké trhy s primárními emisemi dál oživují
Ve Spojených státech proběhlo ve druhém čtvrtletí 2019 celkem 87 IPO, které vynesly 28,1 miliard amerických dolarů. Počet emisí se tak meziročně zvýšil o 5 %, a výnosy dokonce o 50 %. Výsledky za celé letošní první pololetí už tak příznivé nejsou: počet primárních úpisů klesl ve srovnání s prvním půlrokem 2018 o 14 % (na 118) a výnosy o 12 % (na 33,6 miliard amerických dolarů).
Přes tento meziroční pokles byla newyorská burza co do výnosů primárních emisí v prvním letošním pololetí světovou jedničkou a elektronický burzovní trh NASDAQ skončil hned za ní na druhém místě. V rámci Severní a Jižní Ameriky mají burzy ve Spojených státech jednoznačně dominantní postavení: připadá na ně 75 % všech IPO, které se na tomto kontinentě v letošním prvním pololetí uskutečnily (bylo jich celkem 88), a dokonce 96 % výnosů (z celkové částky 32,2 miliard amerických dolarů). Rozhodující podíl na tom měly primární emise několika prominentních technologických společností ve druhém čtvrtletí.
Plány na IPO v Asii urychluje hrozba nové ekonomické krize
Primární úpisy v regionu Asie a Tichomoří ovlivňuje pokračující obchodní napětí mezi Čínou a Spojenými státy, takže zdejší aktivita zatím za výsledky roku 2018 zaostává. Počet emisí za první pololetí se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku snížil o 12 % (266 IPO) a jejich výnosy o 27 % (na 22,3 miliard amerických dolarů).
Přesto tento region nadále zůstává v oblasti primárních úpisů globální jedničkou, v první desítce burz světa co do počtu IPO jich má šest, v „top ten“ podle výnosů ovšem pouze tři. Primární emise realizované na tamějších burzách na hlavním trhu mají první den obchodování průměrnou návratnost kolem 19 % a aktuální průměrnou návratnost 34 %, což dokládá, že kurzy akcií po IPO mají pozitivní vliv na náladu investorů.
V Číně se ve druhém čtvrtletí 2019 uskutečnilo 33 IPO, o 27 % víc než ve stejném období roku 2018. Protože mezi nimi ale nebyla žádná megatransakce, tj. primární úpis přesahující miliardu amerických dolarů, výnosy byly meziročně o 38 % nižší (5,1 miliard amerických dolarů). Nicméně v červnu byl na šanghajské burze spuštěn nový burzovní trh (Sci-Tech Innovation Board), takže se očekává, že ve druhém letošním pololetí budou výsledky lepší.
Japonský trh s primárními úpisy byl v prvním letošním pololetí relativně stabilní. Počet IPO meziročně vzrostl o pouhé dvě transakce (na 41), naproti tomu výnosy výrazně klesly z loňských 1,3 miliard amerických dolarů na současných 2,8 miliard amerických dolarů. (9.7.2019)