Informační a poradenská střediska ÚP ČR rozšiřují své služby

Informační a poradenská střediska Úřadu práce ČR (IPS) rozšiřují nabídku služeb kariérového poradenství. Ještě více tak cílí na prevenci nezaměstnanosti a předčasných odchodů žáků a studentů ze škol. Díky aktivní účasti na vzdělávacích akcích v oblasti kariérového poradenství nejen v České republice, ale i v zahraničí, získávají poradci IPS nové informace a zkušenosti. Výsledkem je pak mnohem vyšší kvalita poradenských služeb, které klientům v praxi poskytují.  IPS fungují na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR od roku 1994.
V současné době jich je po celé ČR zhruba devět desítek. Pomáhají především žákům osmých a devátých tříd základních škol při výběru nejvhodnějšího studijního či učebního oboru. „Kromě žáků a studentů jsou IPS určena také rodičům, výchovným a kariérovým poradcům na školách či pedagogům. Zamířit do nich může široká veřejnost, zkrátka všichni, kteří mají zájem o změnu profese, nebo se zajímají o možnosti dalšího vzdělávání. Naši poradci osobně navštěvují žáky a studenty také přímo v jejich prostředí. Tedy ve školách, kde pro ně pořádají besedy,“ upřesňuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.
Zaměstnanci IPS realizují skupinová a individuální poradenství, v jejichž rámci se věnují žákům základních a studentům středních škol. Ti se mohou na IPS obrátit i v případě, že se během studia potýkají s nějakými problémy (např. chtějí ukončit školu, přestoupit na jinou). Poradenství nabízí ÚP ČR také těm, kteří už dostudovali, ale chtějí si zvýšit nebo změnit kvalifikaci. Zájemci se mimo jiné dozví jak správně vyhledávat pracovní pozice, jak napsat životopis, motivační dopis či se připravit na přijímací pohovor.
„Pokud se člověk obrátí na poradce IPS, dozví se nejen to, o čem konkrétní povolání je, co musí splňovat pro jeho výkon, jaké požadavky mají zaměstnavatelé v konkrétním oboru, ale také to, kde je možné takový obor vystudovat a jaké má reálné šance, že po absolvování studia najde práci,“ doplňuje vedoucí Oddělení zprostředkování a poradenství z Generálního ředitelství ÚP ČR Vojtěška Nezvalová.
V IPS najdou zájemci též informace o jednotlivých typech škol a jejich oborech, o jejich náročnosti, požadavcích na zdravotní stav žáků a počtech přijímaných budoucích studentů. V neposlední řadě se poradci Informačních a poradenských středisek podílejí na organizování přehlídek škol, burz práce nebo veletrhů řemesel. Největší část klientů tvoří už zmínění žáci vycházející ze základních škol. Právě pro ně a jejich rodiče bývá výběr nejvhodnějšího oboru nesnadným úkolem a konečné rozhodnutí pak ovlivní jejich budoucí život po profesní i osobní stránce. Ve hře je mnoho faktorů, proto je nutné, aby je skutečně dobře promysleli.
„Při zodpovědné volbě povolání je třeba posoudit nejen studijní a osobní předpoklady žáka, ale také poznat trh práce a jednotlivá povolání. Obě oblasti je nutné mezi sebou pečlivě porovnávat a hledat, kde jsou ve vzájemném souladu,“ upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR a dodává: „Je potřeba si uvědomit, že tak, jako se vyvíjí společnost, prochází vývojem i pracovní trh. Musíme umět reagovat na budoucí trendy v souvislosti s příchodem průmyslu 4.0 a přizpůsobit tomu i kariérové poradenství.“
V roce 2017 byl zahájen projekt s názvem „Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR“ (PIPS), který spolufinancuje Evropský sociální fond v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Jeho hlavním cílem je zvýšit kvalitu poskytovaných služeb v oblasti kariérového poradenství. IPS tak procházejí modernizací a klientům díky tomu nabídnou nejen prostory splňující požadavky dnešní doby, ale také nové technické a materiální vybavení. (30.8.2019)