Inovace a daňové odpočty na výzkum. Pražský běh konferenční roadshow podpořili dva vicepremiéři

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) uspořádala ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Svazem průmyslu a dopravy ČR 3. října konferenci k tématům daňových odpočtů na výzkum a vývoj a Inovační strategie České republiky 2019–2030. Konferenční setkání proběhlo v prostorách MPO v Praze za účasti místopředsedy vlády pro hospodářství Karla Havlíčka, místopředsedkyně vlády pro ekonomiku a finance Aleny Schillerové, generální ředitelky Generálního finančního ředitelství Tatjany Richterové, dalších zástupců ministerstva financí a finanční správy, Svazu průmyslu a dopravy, členů RVVI a firem.     
Vládou schválená Inovační strategie ČR 2019–2030 i prováděné změny v daňových odpočtech jsou jasným signálem, že podpora výzkumu a vývoje patří mezi vládní priority. Přítomnost dvou vicepremiérů na této akci deklaruje dále zájem o pozitivní přístup a jednotnou podporu cílů národní Inovační strategie.
„Česká republika je země pro budoucnost a v duchu tohoto motta a národní hospodářské vize ji prezentujeme po celém světě. Na šikovných lidech, funkčním propojení vědy, výzkumu a vývoje, tedy teorie a praxe, stavíme. Také je masivně podporujeme, jen z národních zdrojů na danou oblast půjde příští rok historicky nejvíc peněz: 37 mld. korun. A jdeme ještě dále: z dříve schválené Inovační strategie vychází připravovaná Národní hospodářská strategie, která bude hotová do konce tohoto roku. S vědomím, že předpokladem pokroku a originálních funkčních technologických nápadů jsou technicky vzdělaní lidé, řešíme také technické vzdělávání – od předmětu technika přes mistrovské zkoušky po duální vzdělávání. To vše s cílem mít ekonomiku podstavenou na přidané hodnotě, k čemuž od září nově směřují i investiční pobídky,“ řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Vláda chce firmy podporovat, aby v souladu s cíli strategie ze svých zdrojů navýšily investice do výzkumu a vývoje na 1,5 % HDP v roce 2025 a na 2 % v roce 2030. Celkový podíl financování výzkumu a vývoje na HDP by pak měl podle Inovační strategie posílit na 2,5 %, resp. 3 %. Česká republika má potenciál se umisťovat na vyšších místech v žebříčcích konkurenceschopnosti.
Cílem celého cyklu konferencí včetně té pražské, třetí v pořadí po Ostravě a Brně, je dále představit změny v daňových odpočtech na výzkum a vývoj, demonstrovat jejich jednotnou interpretaci všemi zainteresovanými stranami a potvrdit směr vyjádřený v důvodové zprávě novely. Je důležité, aby změny chápali stejně podnikatelé, daňoví poradci a finanční správa. Právě jednotnost výkladu od autorů novely a klíčových zodpovědných orgánů může být dalším nástrojem, jak předejít nejistotám do budoucna.
Novela 80/2019 Sb. byla prvním krokem ke snížení nejistoty daňových poplatníků a má přinést jasnější vodítka ve využívání tohoto nástroje. Její důvodová zpráva jasněji přibližuje smysl jednotlivých dílčích úprav v paragrafech, což by mělo pomoci následnému výkladu v praxi. Konkrétní výsledky ukáže ale až čas, na řadu již zahájených projektů se samozřejmě uplatňují ještě původní pravidla.
„Jedná se o zásadní změnu pravidel pro uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj, která výrazně usnadní uplatňování daňových odpočtů firmám věnujícím se vedle své činnosti také vývoji nových technologií a inovací. Firmy už nebudou muset dopředu zpracovávat výzkumný projekt, ale bude jim stačit, když Finanční správě dodají informaci, že o něčem takovém uvažují, a samotný projekt budou mít zpracovaný až v době podání daňového přiznání. Finanční správa zároveň získá záruku, že tato nepřímá podpora, která má firmy podnítit k výzkumu a inovacím, nebude zneužívána,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.
„Finanční správa podporuje systém daňových odpočtů a uvědomuje si význam vědy a výzkumu pro Českou republiku. Podnikatelům nic nebrání v tom, aby tuto podporu začali používat, a Finanční správa bude nadále plnit svou hlavní roli, která spočívá v kontrole dodržování zákona,“ potvrdila k tématu generální ředitelka GFŘ Tatjana Richterová.
Na konferenci bylo tradičně možné diskutovat problémy z dotazů účastníků. Dotazy byly směřovány zejména do oblastí formálních náležitostí projektů výzkumu a vývoje, projektové dokumentace a podstaty činnosti výzkumu a vývoje.
„Vyjádření zúčastněných vrcholných představitelů vlády a finanční správy ukázala podporu změn v odpočtech na výzkum a vývoj. Je třeba konkrétními kroky a praxí firmy zbavit obav a nejistot při využití tohoto nástroje, který je využíván napříč vyspělými zeměmi. Jsme rádi, že série konferencí jasně prokázala svůj smysl, kdy se i prostřednictvím diskuse s účastníky dovysvětlily některé konkrétní praktické otázky,“ doplnil ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohuslav Čížek. Svaz průmyslu patří jako největší zaměstnavatelský svaz v ČR mezi dlouhodobé zastánce odpočtů na výzkum a vývoj a aktivně se na řešení této problematiky podílí.
Firmy v České republice již 14 let mohou kromě dotací využít také nástroje nepřímé podpory. Výdaje na výzkum a vývoj lze uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně dle § 34 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V roce 2017 tak učinilo 1 141 soukromých podniků, které si odečetly výdaje ve výši 13,3 mld. Kč, čímž ušetřily 2,5 mld. Kč. (4.10.2019)