Inspirace pro ostatní: polytechnické dílny při ZŠ a MŠ v Dolních Břežanech

Polytechnické dílny při Základní a mateřské škole v Dolních Břežanech byly 2. 12. slavnostně otevřeny v Dolních Břežanech. Na akci nechyběl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podle něj Dolní Břežany zase předběhly dobu, jde o projekt, který je inspirací pro ostatní a který by měly následovat i další obce a školy. Karel Havlíček také připomněl fakt, že je třeba mít dostatek technicky vzdělaných lidí, proto se mimo jiné řeší předmět technika na základní školy, duální vzdělávání či mistrovské zkoušky. 
Polytechnické dílny v Dolních Břežanech zahrnují cvičnou kuchyňku a tři odborné prostory – dílny „Kov a dřevo“, Art a Design a High-tech robotickou dílnu. Samotné názvy dílen vystihují jejích zaměření. Obecně by dílny měly sloužit jako simulátory výrobního prostředí, ve kterých se žáci postupně seznámí se základními řemeslnými činnostmi, naučí se pracovat s celou řadou materiálů a postupně jim budou představeny i moderní technologické trendy jako 3D tisk, robotika, digitalizace. Všechny dílny jsou nadstandardně zařízeny.  Dílna „Kov a dřevo“ je vybavena lehkým strojním zařízením typu soustruh, pily, brusky, vrtačky, frézky, atd. Velmi nadstandardní je vybavení pro práci s kovy, pro doplňkové aktivity a kurzy bude možné využít např. kovářskou pec. Nechybí ani široká škála ručního nářadí. V Art a design dílně se předpokládá práci s materiály, jako jsou plasty, papír, textil, drát, sklo a další. Vybavena je například tiskařským lisem, řezacími plotry nebo šicími stroji. High-tech robotická dílna byla navržena v souladu s posledními trendy spojenými s průmyslem 4.0 a nezbytnou přípravou žáků na nové technologie. Tomu odpovídá i vybavení dílny – sady pro stavbu elektrických obvodů, stavebnice LEGO, Elduino, Arduino, 3D pera, skener, 3D tiskárny, robotická ruka, CNC fréza, modely raket, drony atd.
„Naše dílny jsou pro mne z kategorie Vysněný projekt a splněný sen. Využívat je budou všechny děti, od první do deváté třídy, a to nejen hodinách tzv. pracovního vyučování, ale třeba i ve výtvarce, fyzice, Science nebo při projektové výuce. V plánu máme i aktivity pro děti ze školky. Večer a o víkendech budou probíhat kurzy pro veřejnost,“ popisuje budoucí fungování dílen ředitelka školy Iva Fischerová.
Základní škola dlouhodobě spolupracuje s vědeckými centry HiLASE,  ELI Beamlines a Biocev. Vědci z těchto center pravidelně docházejí na výuku předmětu Science, od letošního školního roku vyučují nový předmět Robotika. Postupně se zapojují i firmy, které mají navázané aktivity v regionu – RIGAKU, Beneš a Lát, Cardam.
“Z nových dílen jsem doslova nadšen. Nabízejí možnost praktické seberealizace všem dětem. Manuálně zručným, umělecky nadaným, technicky uvažujícím. Okolo Dolních Břežan se rozvíjí vědecko-technologický region mezinárodního významu. Špičková základní škola připravující děti na digitální revoluci nejen v průmyslu do takového regionu patří. Jsem rád, že jsme mezi těmi, co udávají tempo a směr,” shrnuje vývoj v regionu starosta Dolních Břežan Věslav Michalik.
"Dolní Břežany zase předběhly dobu! Respekt před tím, jak se obec rozvíjí a co všechno dělá nejen na poli vědy a výzkumu. Dnešní otevření polytechnických dílen při ZS a MŠ Dolní Břežany, které budou moct využívat i další školy z okolí, je inspirací pro všechny, kterou by měly následovat i další obce a jejich školy. Takhle nějak si představuji předmět technika, který i v duchu Czech Republic: The Country For The Future zavádíme do škol," říká Karel Havlíček a dodává: "A jsem moc rád, že špičkovými polytechnickými dílnami obecní ambice nekončí, mluvili jsme třeba o inovačním hubu, který by pomohl tomu, aby z Dolních Břežan byl, jak místní sami říkají, "hvězdný vršek" propojující špičkový výzkum, vývoj, inovace a samozřejmě související a tolik potřebné už zmiňované technické vzdělávání. Tak, aby se lidem v obci dobře žilo a byli na svůj domov ještě víc pyšní.“
Projekt realizovala obec Dolní Břežany ve spolupráci s vedením školy. Na přípravě a realizaci se podíleli zástupci plzeňského Makerspace DEPO2015, přispěli i mladí vědci z laserového centra HiLASE. Celý projekt „ Infrastruktura pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Dolní Břežany“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004228 byl realizován v rámci programu IROP. Celkové schválené náklady byly 26,53 mil. Kč, z toho dotace z EU činila 22,55 mil. Kč. (2.12.2019)