Intelligent Robot XR1 představen na kongresu MWC

První humanoidní robot na světě napájený technologií SCA
Kongres Mobile World Congress (MWC), výroční přehlídka z oboru mobilních technologií, se koná ve španělské Barceloně od 25. do 28. února. V jeho rámci představil čínský vědeckovýzkumný tým INNFOS inteligentního robota napájeného technologií INNFOS SCA, XR-1.
Ukázka robota XR-1, který předvedl tanec, podávání kávy, pozdrav, odpovědi na otázky a dokonce i navlékání nitě do jehly, vzbudila velkou pozornost účastníků kongresu i médií. Robot je navíc osazen sériovými spínači, které vyvinula firma INNFOS. Jedná se o podstatný krok k vytvoření robota, který dokáže poskytovat řadu služeb a umí velmi úzce interagovat s lidmi.
Zkratka SCA znamená chytrý spínač (Smart Compliant Actuator) a jedná se o technologii, kterou vyvinula firma INNFOS. SCA obsahuje servopohon, vysoce přesný dekodér, vysoce výkonný bezkartáčový motor a lehký omezovač krouticího momentu.
Jedná se o úplný základ tohoto chytrého robota XR-1. Všechny kloubové mechanizmy robota XR-1 jsou vybaveny technologií INNFOS SCA. Nejdůležitější vlastností SCA jsou integrované pohyblivé kloubové mechanizmy, které jsou nejen vysoce přesné, ale umožňují i dynamické pohyby, při zachování bezpečnosti provozu.
Nyní jsou tito chytří roboti ve velké míře nasazováni v obchodě, zdravotnictví, domácnostech a v dalších prostředích. Pro bezpečnou a smysluplnou interakci mezi roboty a lidmi musí mít roboti dokonalé ovládání, odolávat nárazům a přitom si zachovat všechny funkce vysoce přesných robotických mechanizmů.
Společnost INNFOS splnila všechny výše uvedené požadavky a díky tomu je její spínač SCA špičkovým výrobkem. Tým společnosti INNFOS při jeho vývoji překonal řadu technických potíží a podařilo se mu navíc podstatně snížit i jeho velikost.
Kontrolní mechanizmy navíc podstatně zlepšují interakci mezi lidmi a stroji. Technologie SCA najde široké uplatnění ve výrobě strojů, přesných nástrojů, ve zdravotnictví, leteckém průmyslu a v dalších oborech.
Na kongresu ukázal robot XR-1 svůj dynamický výkon a vysoký stupeň integrace. V budoucnu můžeme očekávat nový trend na poli kloubových mechanizmů v robotických zařízeních! (26.2.2019)