Invazivní rostliny: botanikové se zamýšlejí nad jejich ekologií

Botanický ústav AV ČR ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou uspořádal 15. ročník mezinárodní konference věnované ekologii a managementu invazních rostlin. „Každá invaze druhů je komplexním problémem, který se netýká jen určitého vědního oboru, jako jsou botanika či zoologie, ale má vždy také společenské, zdravotní, právní a další aspekty,“ zmínila ve svém úvodním projevu předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.
Účastníky konference přivítali kromě předsedkyně AV ČR také ředitel Botanického ústavu AV ČR Jan Wild, ředitel odboru ochrany druhů Ministerstva životního prostředí Jan Šíma a prorektor hostitelské univerzity, ČZU, Michal Lošťák. Setkání nazvané EMAPi 2019 proběhlo ve dnech 10. - 13. září.
Na konferenci zaznělo 83 přednášek reflektující poslední výzkumy v oboru a bylo představeno přes 130 plakátových prezentací, zaměřených na široký okruh témat současné invazní biologie, která studuje druhy zavlečené člověkem mimo oblast jejich původního výskytu a důsledky tohoto procesu. Vedle výzkumných témat bude věnována pozornost propojení s aplikační sférou při managementu invazních druhů.
„Problematika nepůvodních, člověkem zavlečených rostlin, je klíčovým okruhem výzkumu nejen našeho Botanického ústavu. Jedná se o téma, kterým se zabývají vědečtí pracovníci všude na světě, protože dopady na životní prostředí, ekonomiku i zdraví jsou nesporné. Dlouhodobá spolupráce s předními zahraničními odborníky a sledování aktuálního dění je pro orientaci v oboru nezbytností a proto nás těší, že uslyšíme novinky od kolegů ze 40 zemí světa,“ řekl organizátor akce Petr Pyšek z Oddělení ekologie invazí Botanického ústavu AV ČR.
Na konferenci vystoupila řada vůdčích osobností současné invazní ekologie, jako jsou Marc Cadotte  z University of Toronto (koordinátor celosvětového výzkumu invazí ve městech), Franz Essl z University of Vienna (specialista na globální trendy invazí), Jane Catford z londýnské King´s College, která se dlouhodobě věnuje teoretickým aspektům invazní ekologie, nebo Spyridon Flevaris z Evropské komise, který účastníky seznámí s posledním vývojem a záměry EU z pohledu Nařízení EU 1143/2014 o invazních druzích.
Konference EMAPi se pořádají od roku 1992 každé dva roky a během tohoto období se konaly na různých kontinentech. Jsou zaměřeny na rostlinné invaze a kladou důraz na propojení přístupů primárního výzkumu s aplikovanou sférou a státní a veřejnou správou. (14. 9. 2019)