INVEN CAPITAL investuje do kybernetické bezpečnosti. Izraelská platforma CyberX ochrání energetické provozy a infrastrukturu

INVEN CAPITAL, investiční fond Skupiny ČEZ hledající nadějné projekty na globálním trhu start-upů v oblasti nové energetiky, získal minoritní podíl v úspěšné izraelské společnosti CyberX. Ta je významným dodavatelem komplexních řešení v oblasti průmyslové kybernetické bezpečnosti. Jde o již druhou investic INVEN CAPITAL v Izraeli. Za čtyři roky svého působení uskutečnil fond ve čtveřici zemí devět investic, z nichž jednu již úspěšně prodal.
Platforma CyberX byla založena v roce 2013 předními experty specializovanými na obranu národní kritické infrastruktury. Dodává na míru připravená řešení pro firemní kybernetickou bezpečnost, která dokáží účinně snižovat rizika případných výpadků výroby a předcházejí bezpečnostním selháním, ekologickým incidentům nebo krádežím duševního vlastnictví. Systémy dodávané CyberX dnes chrání dvě z pěti největších energetik v USA, jednu z pěti největších globálních společností na farmaceutickém trhu a jednoho zástupce TOP 5 amerického chemického průmyslu. Mezi technologické partnery CyberX patří např. IBM, Deutsche Telekom, Palo Alto Networks, DXC Technology, Splunk, Optiv nebo McAfee.
INVEN CAPITAL se společně s fondem Qualcomm Ventures stal podílníkem v CyberX v rámci aktuálního kola financování o celkovém objemu 18 milionů USD. Připojil se tak ke skupině dosavadních investorů z řad mezinárodních venture kapitálových fondů jako např. Norwest Venture Partners, Glilot Capital Partners, Flint Capital, ff Venture Capital nebo OurCrowd.
„Kybernetická bezpečnost se stala jedním ze základních kamenů pro správné řízení moderních společností, a poptávka po řešeních v této oblasti rychle roste,“ říká  místopředseda představenstva ČEZ a ředitel divize nová energetika a distribuce Tomáš Pleskač. „Jedním z důležitých úkolů pro nás i ostatní energetické společnost je získat v kybernetické bezpečnosti rychlý náskok umožňující co nejlépe chránit naše zařízení.“
Zaváděním prvků kybernetické bezpečnosti dnes energetické společnosti snižují například riziko nenadálých výpadků ve výrobě a distribuci energií, které by mohly znamenat vážně dopady na fungování celého národního hospodářství. Souběžně dochází také ke zpřísňování souvisejících právních dokumentů, a to jak lokálních kybernetických zákonů, tak i evropské legislativy v podobě GDPR.
„Izrael je dnes mohutným a inspirativním inkubátorem technologické budoucnosti, kde start upové firmy dosahují vysoké míry zhodnocení. Zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti patří Izrael k tomu nejlepšímu na světě, “ vysvětluje důvody nové akvizice Petr Míkovec, výkonný ředitel INVEN CAPITAL.
„Jsme rádi, že můžeme uvítat společnost INVEN CAPITAL mezi našimi investory. Vnímáme tento krok jako potvrzení tržního potenciálu celého sektoru kyberbezpečnosti i jako důkaz o vysoké expertíze naší společnosti. Podpora, kterou jsme získali od nových a stávajících investorů, nám umožní pokračovat v meziročním trojciferném růstu,“ říká Omer Schneider, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti CyberX.
„Zabezpečení průmyslových řídicích systémů je jednou z priorit většiny světových energetik. CyberX dodává pro tento segment velice inovativní a komplexní řešení včetně profesionálního a individuálního přístupu,“ doplňuje Pavel Hejduk, manažer útvaru informační a kybernetická bezpečnost ČEZ.
Za více než tři roky působení a investic do energetických start-upů si INVEN CAPITAL získal pověst kvalifikovaného a schopného investora podporujícího začínající firmy v sektoru nové energetiky. Kvalitní manažerský tým, portfolio zainvestovaných firem, výkonnost fondu a úspěšný průběh due dilligence stály za rozhodnutím Evropské investiční banky (EIB) vytvořit společnou investiční strukturu s INVEN CAPITAL, kde se EIB zavázala poskytnout do správy INVEN CAPITAL 50 milionů EUR. Nejnovější investice je však vzhledem k lokalizaci mimo teritorium EU výlučnou aktivitou INVEN CAPITAL.
Izrael patří k technologicky nejvyspělejším zemím světa, platí to především pro odvětví softwaru, smart mobility, kybernetické bezpečnosti, komunikací a přírodních věd. Objem obchodní výměny mezi ČR a Izraelem dosáhl v roce 2017 celkem 30,7 miliardy korun (3,7% meziroční růst) s výrazně pozitivní bilancí v český prospěch (saldo +17,7 mld. Kč). Dosud také proběhlo několik mezivládních konzultací vlád ČR a Státu Izrael, které kladly důraz na spolupráci v nových oblastech, mj. kybernetické bezpečnosti, vědě, technologiích a inovacích. (26.3.2019)