Inven Capital pomáhá zefektivňovat a ekologizovat mezinárodní přepravu: investoval do berlínského start-upu Forto

Fond Skupiny ČEZ Inven Capital dokončil svou druhou letošní investici koupí minoritního podílu v berlínské společnosti Forto, která poskytuje softwarovou platformu pro optimalizaci globální přepravy. Letošní kolo financování trvalo několik měsíců a investoři Fortu svěřili celkem 43 milionů eur. Dalších 20 milionů eur poskytla firmě také Evropská investiční banka. Forto působí v Evropě a v Asii, má přes 2500 zákazníků.
Finanční kolo Série B1 inicioval Inven Capital a zároveň jej i vedl. Dodatečné finance poskytl růstový fond Iris Capital specializovaný na digitální ekonomiku a také stávající investoři včetně například venture kapitálového fondu nadnárodního giganta v oblasti mezinárodní přepravy Maersk, Northzone, či Cherry Ventures. Již v létě získal Forto navíc 20 milionů euro od Evropské investiční banky v rámci Evropského fondu pro strategické investice (EFSI). Dohromady tak společnost jen letos obdržela 63 milionů euro, od svého založení před čtyřmi lety je to dohromady dokonce 108 milionů euro.
Získaný kapitál použije Forto k urychlení vývoje své technologie správy objednávek a souvisejících služeb s přidanou hodnotou a také k růstu na evropských a asijských trzích. Letos na podzim otevřel již pátou kancelář v Asii, konkrétně v Singapuru, který patří mezi přední světová obchodní centra. Objem zakázek v asijských kancelářích se přitom od loňského roku ztrojnásobil a Forto se dostalo mezi top 20 přepravců z Asie do Evropy.
„Na transparentní, včasné a flexibilní přepravě závisí hladký chod mnoha odvětví a energetika není výjimkou. Díky digitálním řešením může být mezinárodní přeprava efektivnější a ekologičtější. Dosavadní meziroční růst příjmů Forto ukazuje, že po chytrých řešeních je silná poptávka,“ řekl člen představenstva a ředitel divize nová energetika Tomáš Pleskač.
„Vizí Forto je zjednodušit mezinárodní přepravu zboží do té míry, že to uživateli bude připadat stejně snadné jako posílání emailu. Zákazník má neustálý přehled o zboží a dostává informace o výši emisí CO2 spojených s danou volbou způsobu přepravy. Forto také vytváří synergie pro portfoliové firmy INVEN, které nakupují produkty v Asii a poskytují decentralizovaná energetická řešení pro zákazníky. Příjmy Forto meziročně narostly o 150 %,“ dodává Petr Míkovec, generální ředitel Inven Capital. Na získání minoritního podílu ve Fortu využil fond prostředky obou svých investorů: Skupiny ČEZ i Evropské investiční banky.
Společnost Forto vyvinula technologickou digitální platformu pro zjednodušení, zefektivnění a větší transparentnost i spolehlivost mezinárodního dodavatelského řetězce, především mezi Asií a Evropou. Její softwarová řešení využívá přes 2500 zákazníků z oblasti průmyslu (např. výrobce topných, průmyslových a chladicích systémů Viessmann), velkoobchodu i maloobchodu (např. Miele nebo módní řetězec Zero) a e-komerce (např. Home24). Digitální platforma pracuje s daty v reálném čase, čímž dosahuje vysoké míry dochvilnosti a zároveň snižuje administrativní náklady firem související s dodavatelským řetězcem téměř o třetinu.  
„Jsme hrdí, že můžeme přispět k tomu, aby evropské společnosti ze současného turbulentního období vyšly v silnější pozici pro úspěšné obchodování na celém světě,“ vysvětluje spoluzakladatel Forto Michael Wax.
Díky efektivnější logistice Forto také pomáhá šetřit emise z přepravy, které v současnosti tvoří zhruba pětinu celkových globálních emisí. Zákazníkům navíc nabízí možnost zvolit si způsob přepravy i z hlediska co nejnižších emisí, nebo off-setové programy, kdy mohou vyprodukované emise neutralizovat investicí do klimatických projektů. (18.11.2020)