Inveo dokáže předpovědět poptávku – díky koupi 34 % ve společnosti RiverBit nabídne automatické plánování zásob i cenové politiky

E-commerce akcelerátor Inveo si připisuje další významnou akvizici. Firma získala 34% podíl ve společnosti RiverBit, která zajišťuje automatickou předpověď poptávky a na základě toho optimalizuje firemní procesy vč. marketingu, logistiky, zásobování, skladového hospodářství a dalších odvětví. Inveo díky této akvizici doplnilo svou budovanou e commerce omnichannel strukturu o komplexní řešení umožňující obchodníkům efektivní plánování zásob, dostupnosti zboží i cenové politiky.
Po loňské akvizici logistického startupu DoDo tak rozšiřuje Inveo své portfolio o RiverBit, technologický integrátor, specializující se na optimalizaci firemních procesů. Na základě využití moderních technologií dokáže RiverBit předpovědět poptávku, a díky tomu zvýšit dostupnost zboží, eliminovat odpisy skladových zásob, umožnit přesnější a efektivnější plánování i cenovou politiku. Předpověď zohledňuje sezonní trendy, počasí, geografii, roční období i probíhající marketingové akce a na základě práce s BIG data a daty ze skladových systémů pak přináší přesnou analýzu výhledu poptávky.
„Našimi zákazníky jsou především větší retailoví obchodníci, kterým dodáváme technologii a know-how v rámci optimalizace dodavatelského řetězce. V momentě, kdy jim nasadíme automatizované technologie, zvyšujeme dostupnost zboží – tím pádem zisk. Zároveň eliminujeme nadbytečné skladové zásoby, což vede k další finanční optimalizaci,“ uvádí Alexander Čopák, jednatel RiverBit, a dále dodává: „Spolupráce s Inveo nám dává prostor pro další posílení naší pozice a expanzi na zahraniční trhy.“
Řešení vychází z napojení na stávající systémy retailových zákazníků a je vždy uzpůsobeno na míru obchodníkovi 
a distributorovi nebo výrobní firmě. Na základě předpovědi poptávky je systém schopen definovat optimalizaci v jednotlivých článcích řetězce, kterými jsou např. prodejny, distribuce nebo výroba. Řešení automaticky navrhuje kdy, co a kolik zboží koupit, za jakou cenu prodávat, v jakém počtu skladovat a jak optimálně distribuovat. Ucelený pohled na celý dodavatelský řetězec tak umožňuje optimalizaci a automatizaci firem. 
„Díky plánování poptávky dokážeme ovlivňovat celou řadu proměnných. Ať už se jedná o využití lidských zdrojů, optimalizaci cash-flow nebo třeba cenotvorbu a práci s marží. To vše se díky správnému nastavení může pozitivně promítnout do obchodních výsledků,“ dodává Michal Menšík, CEO e commerce akcelerátoru Inveo.
RiverBit byl založen v roce 2012 a působí v České republice, Slovensku a Polsku. Souhrnný roční obrat automaticky generovaných objednávek u zákazníků je aktuálně více jak 2 miliardy eur. Mezi RiverBit zákazníky patří distribuční firmy 
i společnosti z oblasti retailu jako Dr. Max, PetCenter, PRO-DOMA nebo ViaPharma.