Investice do inovací byly rekordní

V období 2018–2020 inovovalo v Česku 57 % podniků, o deset procentních bodů více než v předchozím sledovaném období. Firmy působící v oblasti informačních a komunikačních činností patří mezi nejvíce inovativní, své produkty nebo procesy zde inovovalo 77 % z nich.
Firmy v roce 2020 investovaly do inovací 3,7 % svých tržeb. Jedná se o výrazně vyšší podíl než v předchozím sledovaném roce 2018, kdy tento ukazatel dosáhl 2,1 %. Nejvyšší, třinácti procentní podíl, zaznamenaly podniky působící ve vědeckých a technických činnostech. Téměř deset procent ze svých tržeb investovaly do svých inovací podniky působící v informačních a komunikačních činnostech. V rámci zpracovatelského průmyslu byl tento podíl nejvyšší ve výrobě ostatních dopravních prostředků (10 %), kam spadá letecký průmysl či výroba kolejových vozidel.
Investice do inovací v roce 2020 dosáhly hodnoty 267 mld. Kč, což je o 116 mld. Kč více než v roce 2018. Ve struktuře nákladů na inovace hrají dlouhodobě nejvýznamnější úlohu investice do pořízení budov, strojů, zařízení či softwaru, které v roce 2020 tvořily přes polovinu celkových nákladů na inovace. „V souvislosti s inovačními aktivitami prováděla výzkum a vývoj méně než polovina inovujících firemVýdaje do vlastního a nakoupeného výzkumu a vývoje vynaložené v souvislosti s prováděnými inovacemi však dosáhly rekordních 96 mld. Kč,“ upozorňuje Václav Sojka, z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ.
Podniky inovují převážně ve vlastní režii. „Jen 29 % inovativních firem uvedlo, že na inovacích spolupracuje s jiným subjektem. Nejčastěji jde o spolupráci s jejich dodavateli, u firem pod zahraniční kontrolou pak s podniky v rámci své podnikové skupiny. S vysokými školami spolupracovala desetina inovativních podniků,“ říká Martin Mana, ředitel odboru  statistik rozvoje společnosti ČSÚ.
Společnosti se v rámci svých inovačních aktivit více soustředily na inovace podnikových procesů, které v období 2018–2020 zavedlo 54 % podniků. Spadají sem inovace vnitřních procesů, inovace marketingových metod a inovace spojené s organizačními změnami. Nový či podstatně zlepšený výrobek či službu na trh uvedlo 37 % podniků.
V roce 2020 dosáhly tržby firem s produktovou inovací 5,3 bilionu korun. Za inovované výrobky však utržily 1,3 bilionu korun a většina tržeb tak pocházela z prodeje neinovovaných produktů. Ve zpracovatelském průmyslu dosáhly nejvyššího podílu tržeb za inovované produkty nové na trhu ve výši 22 % podniky v automobilovém průmyslu.
Další informace přináší aktuální publikace ČSÚ. (23.6.2022)
Finanční prostředí v logistice se stává čím dál méně flexibilní. Proto si to na cenách jídla a zboží zaplatíme my, koncoví uživatelé. Dnešní technologie už ale nabízí možnost faktoringu – tedy okamžitého proplácení faktur bez nutnosti se zadlužovat. Faktoring dopravcům pomáhá lépe plánovat toky peněz a mohl by celý sektor logistiky při podobných výkyvech stabilizovat. Stačí na něj přejít. (23.6.2022)