Investiční pobídky budou nadále podporovat jen „chytré“ investice

Poslanecká sněmovna 7. 6. podpořila návrh vlády na změnu systému investičních pobídek. Významně omezí podporu čistě výrobních investic. Firmy bude naopak motivovat k tomu, aby investovaly do výzkumu a vývoje, zaměstnávaly výzkumné pracovníky nebo spolupracovaly s univerzitami či výzkumnými organizacemi. V případě schválení návrhu Senátem a Prezidentem by měly uvedené změny nabýt účinnosti v poslední čtvrtině roku.
Cílem nového systému investičních pobídek je ještě více podpořit výzkumně vývojové aktivity průmyslu a rozvoj firem a produktů s vyšší přidanou hodnotou.
„Dnes již nepotřebujeme léčit vysokou nezaměstnanost novými pracovními místy. Investičními pobídkami se zaměříme na investice, které přinesou České republice další ekonomický růst a prosperitu. Investice na vysoké technologické úrovni, orientované na výzkum a vývoj, které v důsledku povedou k vyšší produktivitě firem, ke zvyšování mezd a životní úrovně obyvatel,“ říká Silvana Jirotková, náměstkyně ministra průmyslu a ochodu.
Další stěžejní změnou, kromě odklonu od podpory investic do čistě zpracovatelských projektů směrem k podpoře inovací a projektů s přidanou hodnotou, je kompetenční rozdělení systému investičních pobídek mezi zákon, který stanoví obecné podmínky pro poskytování veřejné podpory, a nařízení vlády, v němž vláda na základě odborné ekonomické analýzy bude moci flexibilně stanovovat konkrétní limity a podmínky podpory podle aktuálních potřeb hospodářství. (10.6.2019)