Investiční skupina Portiva loni utržila 366 milionů, letos cílí na trojnásobek. Překonat miliardu jí pomohou obnovitelné zdroje i expanze do nových růstových oborů

První rok existence se české investiční skupině Portiva vydařil. Nově zveřejněné hospodářské výsledky ukazují, že loni při tržbách 366 milionů korun dosáhla provozního výsledku hospodaření 306 milionů a čistého zisku 166 milionů. Přispěla k tomu zejména rekordní výroba v její energetické divizi. Celkem 14 větrných a fotovoltaických elektráren dodalo do sítě téměř 60 GWh čisté energie. To odpovídá roční spotřebě 45 tisíc lidí. „U obnovitelných zdrojů se nám vyplácí sázka na kvalitní lokality, moderní technologie a špičkovou údržbu. Další růst je ale kvůli příliš složitým povolovacím procesům a nejistým regulatorním podmínkám v této oblasti nyní takřka nemožný. Proto jsme se rozhodli expandovat i do dalších oborů,“ říká Iva Šťastná, předsedkyně představenstva skupiny Portiva s odkazem na nové akvizice.
Kromě energetické divize loni Portiva do svého portfolia v rámci konsolidace začlenila aktiva za celkem 2,3 miliardy korun. Skupina také načerpala kapitál na nové investice, s nimiž do konce roku navýší tržby na 1,12 miliardy korun a provozní zisk EBITDA na 350 milionů korun. Součástí plánu je pokračování expanze do dalších růstových oborů. „V následujících letech se bude na růstu obratu a zisku skupiny vedle energetiky podílet především oblast automotive, realit a financí,“ uvedl výkonný ředitel investiční skupiny Portiva Pavel Svoreň.
V prvních dvou jmenovaných oblastech už je Portiva aktivní. Do jejího portfolia se již řadí také holding EAG, jehož součástí je společnost Carvago zaměřená na prodej ojetých vozů přes internet. Projektu založený s bývalým ředitelem leasingové firmy ŠkoFin Janem Kranátem a spoluzakladatelem on-line prodejce potravin Košík.cz Jakubem Šultou je součástí akvizičně budovaného ekosystému firem. Cílem je postupně pokrýt celý proces od výkupu, přes financování a pojištění až po dodání ojetého automobilu prodejcům vozů či koncovým zákazníkům. Kromě společnosti Carvago už Portiva do holdingu EAG začlenila první z plánovaných akvizic a další právě dokončuje. Ke zveřejnění obou transakcí dojde v září letošního roku.
První výrobní firmou s majetkovou účastí Portivy by se pak měl stát slovinský výrobce novinového papíru Vipap Videm Krško. Na veškeré akvizice má Portiva jen pro letošní rok vyčleněny vyšší stamiliony korun. Ke 31. prosinci 2019 by měl objem jejích aktiv dosáhnout 3,2 miliardy korun, o 900 milionů více než loni.
Investiční skupina PORTIVA vznikla v červnu 2018 konsolidací aktiv a majetkových podílů akcionářů skupiny v oblasti energetiky a realit. Historie skupiny sahá do roku 1995, kdy byla založena společnost ELDACO, která nyní se svými 14 větrnými a fotovoltaickými elektrárnami tvoří energetickou divizi holdingu. PORTIVA se kromě obnovitelných zdrojů orientuje také na nemovitostní projekty a investice do výrobních i technologických společností. Objem aktiv pod správou skupiny činil k 31. 12. 2018 2,3 mld. Kč. Souhrnný zisk EBITDA společností sdružených ve skupině dosáhl v témže roce 306 mil. Kč, čistý zisk po zdanění činil 166 mil. Kč. Více na www.portiva.cz. (19.8.2019)
Ilustrační foto zachycuje plovoucí fotovoltaiku