Inženýrské stavby tahounem růstu stavební produkce

Stavební produkce v lednu reálně meziročně vzrostla o 6,0 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 3,3 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 13,4 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 16,6 %. Meziročně bylo zahájeno o 6,0 % bytů více. Dokončeno bylo o 0,6 % bytů méně.
Stavební produkce v lednu 2020 byla reálně meziměsíčně vyšší o 3,3 %. Meziročně vzrostla o 6,0 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku zvýšila o 3,3 % (příspěvek +2,8 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství meziročně vzrostla o 18,9 % (příspěvek +3,2 p. b.).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v lednu 2020 meziročně zvýšil o 0,8 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v lednu 2020 meziročně vzrostla o 8,8 %.
Stavební úřady v lednu 2020 vydaly 6 894 stavebních povolení, meziročně o 13,4 % více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 36,0 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 vzrostla o 16,6 %.
Počet zahájených bytů v lednu 2020 meziročně vzrostl o 6,0 % a dosáhl hodnoty 2 965 bytů. V rodinných domech došlo k nárůstu počtu bytů o 33,9 %. V bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 7,2 %.
Počet dokončených bytů v lednu 2020 meziročně klesl o 0,6 % a činil 2 727 bytů. V rodinných domech došlo k nárůstu o 3,8 %, v bytových domech počet dokončených bytů klesl o 6,6 %.
Stavební produkce podle údajů Eurostatu v prosinci 2019 v EU28 meziročně klesla o 2,6 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 2,8 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 0,4 %. Údaje za leden 2020 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 03. 2020. (12.3.2020)