Inženýrské stavitelství zmírnilo v dubnu pokles stavební produkce

Stavební produkce v dubnu reálně meziročně klesla o 4,6 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,9 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 4,9 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 0,6 %. Meziročně bylo zahájeno o 1,5 % bytů více. Dokončeno bylo o 32,5 % bytů méně.
Stavební produkce v dubnu 2020 byla reálně meziměsíčně nižší o 1,9 %. Meziročně klesla o 4,6 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku snížila o 10,5 % (příspěvek −7,9 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství meziročně vzrostla o 13,5 % (příspěvek +3,3 p. b.).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v dubnu 2020 meziročně snížil o 1,9 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v dubnu 2020 meziročně vzrostla o 2,3 %.
Stavební úřady v dubnu 2020 vydaly 7 012 stavebních povolení, meziročně o 4,9 % méně. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 34,6 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 klesla o 0,6 %.
Počet zahájených bytů v dubnu 2020 meziročně vzrostl o 1,5 % a dosáhl hodnoty 3 386 bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 6,3 %. V bytových domech byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o 5,4 %. Pokles počtu zahájených bytů nastal v ostatních kategoriích především v úpravách stávajících rodinných a bytových domů.
Počet dokončených bytů v dubnu 2020 meziročně klesl o 32,5 % a činil 1 837 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu o 30,2 %, v bytových domech počet dokončených bytů klesl o 43,4 %.
Stavební produkce podle údajů Eurostatu v březnu 2020 v EU27 meziročně klesla o 13,4 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 13,3 % a inženýrské stavitelství kleslo o 14,9 %. Údaje za duben 2020 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 06. 2020. (8.6.2020)