IROP již rozdělil 70 miliard korun do regionů

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, překonal další důležitý milník. Dotace získalo již 4756 projektů za 70 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Rozděleno tak už bylo 60 % všech financí, které má IROP k dispozici.
„Od posledního milníku šedesáti miliard uplynuly necelé tři měsíce. IROP tedy během této krátké doby zvládl rozdělit dalších deset miliard. Díky tomu se v dalších letech můžeme těšit například na rekonstrukci a obnovu našich významných historických památek, které vzhledem ke své náročnosti budou trvat déle než běžné projekty. Například Karlštejn obdržel z IROP podporu téměř osmdesát milionů korun. Ve Staré Boleslavi, která byla prvním sídlem Přemyslovců, se bude rekonstruovat Mariánský komplex a Kostel sv. Václava, na jejichž opravu obdrží Kolegiální kapitula sv. Kosmy a Damiána z IROP téměř 200 milionů korun. Dopravní nadšenci se mohou těšit na revitalizaci vlaku Slovenská strela v Kopřivnici, která získala na svou obnovu do původního lesku téměř 80 milionů korun,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
IROP je pestrý operační program, který přináší evropské peníze do našich regionů. „Na plnohodnotném fungování programu IROP se kromě Ministerstva pro místní rozvoj podílí rovněž Centrum pro regionální rozvoj České republiky. To poskytuje konzultace žadatelům, zároveň vybírá a hodnotí předložené projekty a po schválení monitoruje a kontroluje jejich průběh,“ uvedl náměstek sekce evropských programů Zdeněk Semorád.
Podpora z IROP pokrývá celou škálu témat, např. školky a školy, zateplování bytových domů, silnice II. a III. třídy, památky a muzea, zdravotnictví, elektronizaci veřejné zprávy, integrovaný záchranný systém, zlepšování dopravní dostupnosti nebo podporu sociálních služeb a sociálního bydlení. Projekty mohou začínat na sto tisících a dosahovat do stovek milionů korun. Již nyní mohou obyvatelé regionů využívat přínosy z nových projektů. Jedná se například o kompletně nově postavenou školku Úsměv v Benešově, která byla vystavena na místě staré nevyhovující školky. Nová budova školky byla přihlášena do soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2018. Vznikly také cyklostezky pro bezpečnější dopravu do zaměstnání nebo školy. Nové úseky cyklostezek mají například mezi Hrachovcem a Chodovicemi v Královehradeckém kraji nebo mezi Šumvaldem a Uničovem v Olomouckém kraji.  
Volných financí v IROP již mnoho nezbývá. Jedná se zejména o peníze určené pro výzvy místních akčních skupin, konkrétně na udržitelnou dopravu a infrastrukturu různých typů vzdělávání a podporu sociální integrace. Celkem zbývá k rozdělení místním akčním skupinám 3,7 miliard korun. (28.8.2018)