IROP přichází s dobrou zprávou. Další peníze půjdou do zdravotnictví, školství a na ekologičtější dopravu

Přibližně 5,2 miliardy korun získá Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, díky přesunu peněz z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Přesun byl schválen na zasedání Monitorovacího výboru IROP jeho členy, nyní je třeba získat souhlas Evropské komise. Díky dodatečným finančním prostředkům tak budou podpořeny projekty, na které se v předchozích výzvách nedostalo.
Peníze poputují jednak na podporu náhradních projektů 20. výzvy IROP zaměřené na nízkoemisní a bezemisní veřejnou dopravu a na nově připravovanou výzvu v této oblasti pro uhelné regiony (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj). Celkem na ekologičtější dopravu půjde přes 2,5 miliardy korun. Další část peněz (2 miliardy korun) bude využita na náhradní projekty 31. výzvy IROP na podporu návazné péče ve zdravotnictví. Poslední část, 702 milionů korun, směřuje do oblasti školství, konkrétně na výzvy IROP č. 46 a 47 na podporu infrastruktury základních škol.
„Velmi mě těší, že se nám podařilo získat dodatečné peníze, díky kterým budeme moci podpořit další kvalitní projekty, na které nezbyly finance ve vyhlášených výzvách. Peníze poputují zejména do regionů, které je nejvíce potřebují“, uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Přesun finančních prostředků je totiž podmíněn tím, že většina peněz musí směřovat na podporu náhradních projektů ve strukturálně postižených regionech – tzv. uhelných regionech. Do těchto krajů bude směřovat přibližně 57% z celkové částky. Změna bude nyní předložena ke schválení Evropské komisi. Oslovování náhradních projektů by mělo být zahájeno v prvním čtvrtletí roku 2019.
Jednání Monitorovacího výboru IROP se uskutečnilo koncem listopadu 2018 v prostorách Kláštera Želiv nedaleko Humpolce. Klášteru se podařilo získat podporu z IROP ve výši 50 milionů korun na obnovu vnějších fasád celého areálu, vybudování tří nových expozic a zkvalitnění zázemí pro turisty. (11. 12. 2018)