Jaderná energetika byla, je a bude součástí našeho energetického mixu, uvedla ministryně průmyslu a obchodu na semináři k EDU

 „Jaderná energetika byla, je a bude součástí energetického mixu České republiky,“ řekla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková na semináři Občanské bezpečnostní komise Dukovany (OBK Dukovany), který se konal ve Valči na Vysočině.
Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní intenzivně pracuje na přípravě Národního klimaticko-energetického plánu, který bude definovat cesty ke splnění požadavků EU v rámci OZE a energetické účinnosti. „Zcela zásadní bude, jak se nám podaří prosadit naše představy, které budou obsaženy v Národním klimaticko-energetickém plánu, v rámci Evropské komise. Ten se totiž stane součástí Evropského klimaticko-energetického plánu,“ uvedla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.
Ministryně průmyslu a obchodu na semináři OBK Dukovany dále připomněla své jednání ministrů V4 v Bratislavě z 19. listopadu. V této souvislosti ministryně Marta Nováková uvedla: „ V Bratislavě jsme se jednoznačně shodli na tom, že jaderná energetika je a bude součástí energetických mixů všech zemí skupiny V4. Shodli jsme se také na tom, že se pokusíme vytvořit takzvanou jadernou alianci jako mezinárodní platformu, podporující rozvoj jaderné energetiky v rámci Evropské unie. A budeme se snažit získat pro tuto platformu i takové země jako je například Francie,“ dodala ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.  
K tématu prodloužení životnosti JE Dukovany ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková uvedla, že „…výstavba nových jaderných zdrojů je pevně zakotvena jak ve Státní energetické koncepci, tak i v Národním akčním plánu rozvoje jaderné energetiky. A to nikdo nezpochybnil. Prodloužení životnosti JE Dukovany bylo debatováno pouze jako jedna z variant. Diskuse o možnostech prodloužení životnosti JE Dukovany nebyla nikdy chápána jako odklon od dostavby nových jaderných zdrojů v České republice,“ dodala ministryně Marta Nováková. (22.11.2018)