Jaderná energie je pro Českou republiku nejlepším řešením

Česká republika patří do skupiny zemí, které byly schopny vybudovat prakticky celý svůj jaderný energetický systém vlastními silami.
 „Nyní stojíme před rozhodnutím o výstavbě nových jaderných zdrojů elektrické energie. Naší hlavní prioritou přitom je, aby tyto zdroje byly spolehlivým a bezpečným zdrojem elektřiny.“ Řekla to ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková na semináři k budoucnosti jaderné energetiky. Ten byl součástí odborného programu letošního 60. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.
"Světové energetice vládne trend dekarbonizace a rozvoj nových technologií. K tomuto závazku se hlásí i Česká republika. Pro nás je velmi zásadním faktorem i končící životnost jaderné elektrárny Dukovany. Případný výpadek tohoto zdroje elektrické energie by znamenal, že naše země by přestala být soběstačná ve výrobě elektřiny a museli bychom ji dovážet. To by nás pak mohlo dostat, vzhledem k nepředvídatelnému vývoji trhů, do velmi komplikované situace, a také mnohem nákladnějších řešení," uvedla na semináři Hospodářské komory ČR ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.
Rozvoj obnovitelných zdrojů naráží na limitující potenciál přírodních podmínek České republiky. Podle ministryně Marty Novákové je „…při zvážení všech okolností představuje pro Českou republiku využití jaderné energie nejlepší možné řešení. A to jak z pohledu energetické bezpečnosti a soběstačnosti, tak i z pohledu dlouhodobé energetické stability. Vláda v této věci postupuje zcela v souladu s aktualizovanou energetickou koncepcí.“ Ministryně průmyslu a obchodu ČR dále dodala, že „…během posledních tří let jsme učinili řadu kroků k realizaci výstavby nového jaderného zdroje. Oslovili jsme potenciální dodavatele, připravili jsme rozsáhlé komplexní analýzy. To nejdůležitější nás ale čeká. A to je učinit relevantní rozhodnutí finančním modelu výstavby nových jaderných bloků.“  (2.10.2018)