Jak bude svět uspokojovat svou potřebu energie? Výzkum společnosti McKinsey ukazuje perspektivu

Pokud jde o energii, je jedna věc, na které se všichni shodují. Přinejmenším pro blízkou budoucnost ji bude svět potřebovat víc - a jak se bude vyrábět a používat bude kritickým faktorem nastávající globální ekonomiky, geopolitiky a životního prostředí. S ohledem na to se McKinsey podrobně zabýval údaji, modeloval poptávku po energii ze zdola nahoru, podle zemí, odvětví a palivového mixu s analýzou současných podmínek, historických údajů a hodnocení na úrovni jednotlivých zemí. Na tomto základě sestavil tým McKinsey Energy Insights popis globální energetické krajiny do roku 2050.
Je důležité si uvědomit, že se jedná o scénář typu "business-as-usual". To znamená, že nepředpokládá velké narušení výroby nebo spotřeby energie. A samozřejmě předpovědět budoucnost čehokoliv je nebezpečné. S těmito upozorněními jsou zde čtyři nejzajímavější poznatky z tohoto výzkumu.
Globální poptávka po energii bude i nadále stoupat. Růst však bude pomalejší - v průměru o 0,7% ročně do roku 2050 (oproti průměru více než 2% od roku 2000 do roku 2015). Pokles tempa růstu je způsoben digitalizací, pomalejším zvyšováním populace a hospodářského rozvoje, vyšší efektivitou, poklesem evropské a severoamerické poptávky a globálním posunem směrem k službám, které využívají méně energie než výroba zboží. Například v Indii se očekává, že procentní podíl HDP ze služeb vzroste z 54 na 64 procent do roku 2035. A účinnost je příslibem dobrých zpráv. Do roku 2035 výzkum společnosti McKinsey očekává, že svět bude potřebovat téměř o 40 procent méně paliva na pohon fosilních automobilů, než je tomu nyní. Do roku 2050 bude globální "energetická náročnost" - to jest, kolik energie bude použito k výrobě každé jednotky HDP - poloviční, ve srovnání s rokem 2013. To může znít optimisticky, ale fakta pro to vychází z nedávné historie. Od roku 1990 do roku 2015 se celosvětová energetická náročnost snížila téměř o třetinu a je odůvodněné očekávání, že míra pokroku se urychlí.
Poptávka po elektřině poroste dvakrát rychleji než spotřeba v dopravě. Čína a Indie představují 71 procent nových kapacit. Do roku 2050 bude elektřina představovat čtvrtinu veškeré poptávky po energii, ve srovnání s 18 procenty dnes. Jak vznikne tato dodatečná energie? Více než tři čtvrtiny nové kapacity (77 procent), podle výzkumu McKinsey, budou pocházet z větru a slunečního záření, 13 procent ze zemního plynu a zbytek ze všech ostatních zdrojů. Očekává se, že podíl jaderné a vodní energie bude růst, i když skromně.
Znamená to, že do roku 2050 budou obnovitelné zdroje nehydro tvoří více než třetinu světové výroby energie - což je obrovský nárůst oproti úrovni v roce 2014. Jinak řečeno, až do roku 2050 se očekává, že vítr a sluneční energie rostou čtyřikrát až pětkrát rychleji než kterýkoli jiný zdroj.
Fosilní paliva budou ovládat spotřebu energie do roku 2050. Je to způsobeno obrovskými investicemi, které již byly provedeny. Mix se však změní. Plyn bude i nadále rychle růst, ale celosvětová poptávka po uhlí bude pravděpodobně vrcholit kolem roku 2025. Růst v používání ropy, která je převážně využívána v dopravě, se zpomalí, protože vozidla se stanou efektivnějšími a elektrickými; V roce 2050 výzkum odhaduje, že uhlí bude na úrovni 16 procent celosvětové výroby energie (nyní je to 41 procent) a v rámci fosilních paliv na 38 procentech (66 procent nyní). Celkově však uhlí, ropa a plyn budou i nadále představovat 74 procent poptávky po primární energii, a to z nynějších 82 procent. Poté se pravděpodobně urychlí míra poklesu.
Emise skleníkových plynů související s energií se v příštích 20 letech zvýší o 14 procent. To není v souladu cíli konference o klimatu v Paříži v roce 2015. Okolo roku 2035 se však emise zploší a pak začnou klesat, a to ze dvou hlavních důvodů. Především budou osobní i nákladní automobily čistější, díky účinnějším motorům a využití elektrických vozidel. Za druhé, jde o posun v energetickém průmyslu směrem k plynu a obnovitelným zdrojům, který byl diskutován výše. Vyrovnávací trendy spočívají v tom, že do roku 2035 přibude asi 1,5 miliardy lidí a globální HDP se v tomto období zvýší přibližně o polovinu. Všichni lidé budou muset jíst a pracovat, a to znamená více energie.
Svět je plný nepředvídatelných a někdy překvapivých situací, takže souhlasím s tím, že tato čísla pravděpodobně nebudou dokonalá. Stejně jako u každé prognózy jsou založeny na předpokladech - například o Číně a Indii - stejně jako o cenách ropy a hospodářském růstu. Jiné zdroje mají různé výhledy. Konkrétní globální opatření ke snížení emisí skleníkových plynů by například mohla změnit trajektorii těchto trendů. Technologická řešení by mohla také ohýbat křivku.
Pro průmyslové a politické vůdce jsou důsledky jasné. Vzhledem k tomu, že celosvětová poptávka po energii poroste, je pravděpodobné, že ceny budou nadále volatilní. Zlepšení energetické účinnosti je tedy důležitým způsobem, jak snížit související rizika. Rozvoj technologií je rozhodující pro zajištění toho, aby svět dostal energii, kterou potřebuje, a současně zmírnil škodu na životním prostředí. To bude vyžadovat podstatné nové investice. Konečně, s cílem podpořit vytvoření čisté a spolehlivé energetické infrastruktury, kterou svět potřebuje, budou muset výrobci energie spolupracovat s místními, regionálními, národními a mezinárodními regulačními orgány. Je to nezbytné; existují rozsáhlé důkazy, které ukazují, že dramatické změny v politice (nestabilní podnikatelské prostředí) působí jako mocný odrazující nástroj pro investice výrobců energie…
O autorovi: Scott Nyquist je senior partnerem v kanceláři McKinsey v Houstonu.
Tento článek byl publikován na McKinsey.com