Jak Evropané platí účty za energii

Zlepšování životních podmínek obyvatel a boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení je ústřední součástí politik Evropské unie. Přesto v EU stále existují domácnosti, které mají problémy s dosahováním cílů. V roce 2018 téměř 7 % domácností nebylo schopno včas zaplatit účty za energie (topení, elektřina, plyn, voda atd.) kvůli finančním potížím. Tento podíl však v EU jako celku trvale klesal z více než 10 % domácností v roce 2013.
Mezi domácnostmi, zejména s nezaopatřenými dětmi, se potýkaly s obtížemi včas platit účty za energie. V EU se v roce 2018 takové problémy potýkaly s méně než 14 % domácností sestávajícími z jedné dospělé osoby se závislými dětmi ve srovnání s méně než 3 % domácností sestávajícími ze dvou dospělých (nejméně jedna z nich byla 65 let a starší). U domácností se dvěma nebo třemi dospělými a závislými dětmi činil tento podíl kolem 11 %.
V roce 2018 se více než třetina domácností v Řecku (36 %) setkala s problémy s platbou svých účtů za elektřinu včas během posledních 12 měsíců, přičemž mnoho domácností čelilo těmto problémům také v Bulharsku (30 %). Naproti tomu jen málo domácností nedokázalo včas zaplatit své účty za služby v Nizozemsku, Česku, Švédsku a Rakousku (vše kolem 2 %).
Tyto údaje byly shromážděny v rámci ročního průzkumu EU o příjmech a životních podmínkách (EU-SILC). Další informace naleznete na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/overview. Zdroj: Eurostat (20.1.2020)