Jak poznat kvalitního řemeslníka? Řemeslníci se mohou nově prokazovat osvědčením o své kvalitě

Řemeslné cechy chtějí skoncovat se zfušovanou prací nepoctivců. První čtyři asociace zastřešené Hospodářskou komorou začnou vydávat řemeslníkům osvědčení, kterým budou zákazníkům prokazovat svou odbornost a kvalitu.
„Výsledkem nedodržování technologických postupů a norem, používání nevhodných materiálů, tedy nedostatečná odbornost či neseriózní jednání nepoctivců se zákazníky má vždy za výsledek zfušovanou práci a pošramocenou pověst řemesla. S tímto nešvarem chceme bojovat. Řemeslné cechy se nově zaručí za odbornost a kvalitní provedení práce, zákazníci tak budou mít garanci kvalitně odvedené práce,“ uvedl viceprezident Hospodářské komory Roman Pommer.
Zákazníci, kteří budou chtít mít tuto garanci, si proto budou moct nově vybraného řemeslníka dopředu prověřit. Stačí jej vyzvat, aby se prokázal osvědčením kvality vydávaného zastřešujícím sdružením. To jej bude vydávat na základě posudku nezávislé odborné komise daného profesního sdružení podle pravidel registrovaných Hospodářskou komorou.
Novinka umožní zároveň veřejným zadavatelům vypisovat zakázky tak, aby vhodnou odbornost uchazeči o zakázku prokázali tímto osvědčením.
Prvními sdruženími, která začnou v roce 2019 vydávat osvědčení o kvalitě svých členů, jsou Asociace Gremium Alarm, která soustředí profesionály v oblasti bezpečnostních služeb, sdružení pro umělecká řemesla Rudolfinea, Společenstvo kominíků ČR a Cech obkladačů České republiky. Postupně budou přibývat další profesní sdružení, Hospodářská komora, která zastřešuje 114 řemeslných cechů, asociací, svazů a klastrů, je už vyzvala k předložení harmonogramu prací na závazných pravidlech kvality pro rok 2019.
Hospodářská komora také usiluje o zavedení mistrovských zkoušek. Ty by mohly zvýšit prestiž řemesel a posílit ochranu veřejného i privátního spotřebitele. Zákazníci si tak budou moct vybrat odborníky, kteří budou nejenže garantovat nejvyšší kvalitu práce, ale také realizaci i nejnáročnějších řešení „na klíč“. Učňům také umožní přebírat zkušenosti od nejlepších v oboru. (17.12.2018)