Jak předejít nejhoršímu. Evropské státy řeší extrémní sucho

Zástupci akademické sféry, státní správy a obchodu diskutovali o aktuální hrozbě čím dál většího sucha. Setkání se konalo v Praze v rámci mezinárodního projektu DriDanube, na kterém se podílí 10 evropských států a spolufinancuje ho Evropská unie.
Dunajskou oblast, která zahrnuje také Českou republiku, často postihuje sucho a nedostatek vody. To má velký dopad na hospodářství a život obyvatelstva. Nedávná sucha v tomto regionu ukázala, že tyto extrémní výkyvy nabývají na pravidelnosti. Přesto se této hrozbě stále nedostává dostatečné pozornosti. Sdílení informací o výskytu a dopadech sucha mezi jednotlivými státy v povodí Dunaje je hlavním cílem projektu DriDanube, jehož součástí jsou i odborné semináře v účastnických státech. Výsledky těchto diskusí představí závěrečná konference ve Vídni, která se bude konat ve dnech 7. až 8. května 2019. Česko v tomto výzkumu zastupují i vědci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR.
Velká sucha během 5 let
Česko se s výrazně suchými epizodami setkalo čtyřikrát v předcházejících pěti letech. Jednalo se o výskyt jarního, letního, ale i podzimního sucha, které výrazně ovlivnilo zemědělskou produkci. V roce 2015 velké sucho v průběhu července a srpna zasáhlo prakticky celé území republiky. O rok později se sucho opět výrazně projevilo během léta a postihlo jižní část území, zejména porosty kukuřice. Loni letní a podzimní sucho poškodilo především obiloviny, zároveň zemědělské sucho provázelo v letech 2015 a 2018 i sucho hydrologické.
„Blíží se doba, kdy se podaří přejít od počítání ztrát k předcházení nejhorším dopadům. Projekt DriDanube ukazuje, že dopady sucha lze díky sdílení informací vcelku dobře předvídat,“ říká Miroslav Trnka z projektu DriDanube, podle něhož se jednotlivé státy sice potýkají s podobnými problémy, ale reagují na situaci různě.
Projekt vyvinul následující nové nástroje pro efektivnější řízení sucha:
Inovovaný nástroj pro sledování sucha
Tento on-line nástroj integruje všechna dostupná data, včetně velkého objemu produktů dálkového průzkumu, a umožní rychleji a s vyšší přesností sledovat, předpovídat a reagovat během vývoje sucha.
Jednotný přístup ke sběru dopadů sucha a hodnocení rizik sucha
Monitorování sucha nebylo doposud v rámci zemí dunajského regionu jednotné. Vylepšená a přeshraniční metodika pro hodnocení rizik sucha a jeho dopadů je nyní integrována v rámci nástroje „Drought Watch“. V tomto ohledu všichni partneři projektu pracují na vytvoření sítě pozorovatelů („reportérů“), kteří budou zaznamenávat dopady sucho v Podunají. Počet registrovaných reportérů již překročil 1 000 osob. Jejich role je klíčová pro řádné fungování pozorování sucha, proto jsou vstupní data ze satelitů a pozemních meteorologických stanic dále ověřována a doplňována pozorováním reportérů v reálném čase.
Strategie, která bude podporovat proaktivní management sucha v regionu
Strategie poskytne jasné pokyny pro překonání nedostatků v rozhodovacích procesech sucha a pro zlepšení reakce na mimořádné události v podunajské oblasti.
Tématu sucha se obšírně věnoval akademický čtvrtletník A/ Věda a výzkum, který ho měl jako hlavní téma. (26.4.2019)