Jak ušetřit 25 až 35 procent ročních nákladů na teplo?

Co mají společného městys Kovářská, obec Solenice, základní škola v Čachovicích nebo domov seniorů v Hostomicích-Zátor? Díky nejmodernějším teplárenským technologiím a optimalizaci řízení a výroby tepla uspoří 25 – 35 % ročních nákladů na teplo.
Snížení nákladů na vytápění umožnilo základní škole v Čachovicích kompletně vybavit každý rok jednu třídu. Jednalo se o náhradu LTO dvěma biomasovými kotly na dřevěné pelety o celkovém výkonu 202 kW, přičemž roční spotřeba paliva je 60 tun pelet.
Ještě větších úspor dosáhl městys Kovářská, kde roční spotřeba dřevěných pelet je 800 tun. Šlo o náhradu LTO za biomasový kotel na dřevěné pelety o výkonu 1 MW. Velikost palivového skladu je přesně 80 tun a je tak naplněn přibližně jednou za měsíc. „Kromě úspor ročních nákladů za teplo byly zároveň zlepšeny všechny emisní parametry,“ říká Milan Duháň, starosta obce Kovářská.
Dožívající koksová kotelna v Domě seniorů v Hostomicích-Zátor, byla nahrazena moderním biomasových kontejnerovým řešením na dřevěné pelety s instalovanými kotly o výkonu 250 kW. „Splnili jsme představy o rychlém, efektivním a ekonomickém řešení a to bez jakékoli finanční spoluúčasti ze strany objednavatele,“ říká Petr Mach, předseda představenstva Ivory Energy a dodává: „Vytápění dřevěnými peletami je mimořádně účinné a v našich, na míru projektovaných teplárenských technologiích, dosahujeme finanční úspory 25-35 procent.“
Česká republika je domácími peletami dobře zásobena a více než 2/3 produkce putuje do zahraničí. Výhřevnost pelet dosahuje 18 MJ/kg, což je víc než u některých druhů uhlí. Složení popela, který vzniká při spalování pelet, odpovídá vysoce kvalitními minerálním hnojivům. Lze ho s úspěchem využít jako zdroj vápníku, draslíku, fosforu a hořčíku pro plodiny a trávníky.
Vývoj evropského trhu představuje v současnosti roční spotřebu téměř 25 milionů tun pelet, z čehož více než polovina se využije pro residenční a komerční vytápění, s ročním tempem růstu o více než 10%. Mezi největší uživatele patří Británie, Německo, Rakousko, Itálie a země Skandinávie. (21.2.2019)