Jak žíti správně 24 hodin?

Ráno časně v 6 hodin, jak se probudíš, protáhni se a řekni si: „To jsem se krásně vyspal, to se to bude dnes pracovati!“ Vyskoč z postele, otevři okno, shoď košili a otři (frotiruj) celé tělo žínkou (luffou) ve studené vodě vyždímanou. Naposled opláchni krk a obličej a pak se do sucha otři a obleč se, je-li ti zima. Očisť zuby a učeš se. Nyní následuje několik cviků, dřepy, kroužení, vzpírání, zvedání trupu a nohou v leže atd. Mezi jednotlivými cviky odpočinek s hlubokými vdechy čerstvého vzduchu. Dokončí se ústroj a odbude se stolice. Pak se jde na práci dle programu večer stanoveného, učení nebo ke snídani. Pije se žitná káva, kakao nebo čaj s mlékem, nejlépe čisté teplé mléko a k tomu houska nebo chléb s máslem nebo marmeládou. Praktičtí Angličané mají vždy silnou snídani s masem nebo vejci a nezbytným máslem. Pak odpadá shánění přesnídávky v 10 hodin. Kdo ráno jí málo, ovšem mívá dopoledne hlad. Abys měl celý den veselou náladu, musíš se na něco těšit. Urči si světlý bod dne.
Dopoledne je věnováno intensivní práci. Kdo pracuje v sedě nebo duševně, má každou ¾ hodiny vstáti, protáhnouti údy a udělati několik hlubokých dechů. Tím se osvěží oběh krve v mozku. Divoký shon pracovní a přílišné napjetí dneška brzy vyčerpává síly.
V poledne: Oběd a vůbec každé jídlo se požívá v plném klidu a veselé náladě. Lidé slabí a rozčilení mají si před jídlem 5 minut odpočinouti. Jez pomalu, ne hltavě, dobře kousej, mysli na jídlo a nečti! Nechtěj jísti samé pečeně, žádej více brambor, knedlíků a zelenin. Dorty a cukroví jsou jen pro hosty. Naše hospodyňky musí věnovati více pozornosti změně a úpravě. Važ si ženy, která umí vařiti dobře a lacino.
Veškeré lihoviny nutno z denní potřeby vyloučiti, jsou zdraví a zvláště mozku škodlivé. Žízeň tiší nejlépe voda, po případě se šťávou ovocnou smíšená. Že by se voda nesnesla s pečení, je předsudek.
Po obědě má býti as ¼ hodiny klid. Černá káva je příjemný zvyk, ale trávení zvlášť nepodporuje.
Odpoledne je nutna práce z povinnosti sice, ale ty najdeš v ní zálibu, těší tě. Kdo má čas, jde na sporty, výlety, práci v zahradě, koupání, bruslení, lyže apod. Varuji před závoděním a přeháněním. Mládeži nejzdravější jsou míčové hry. Děti mají dostati odpoledne mléko a mazaný chléb. K večeru zvláště starší páni a matky s dětmi mají jíti na procházku. V městě i na venkově není o práci nikdy zle, ale upravte si čas, aby vás otročina neubíjela.
Večer: Těšíte se, že půjdete do společnosti, do zábavy, divadla, biografu (ne na hlouposti, které ducha ubíjejí a vášně rozčilují), na schůzku, že si přečtete něco hezkého. Nejsem škarohlídem, ale hospody s kouřem a hrubou pivní zábavou se mi protiví. Večer je čas rozjímání, koncentrace, dělání plánů na zítřek, revise, co jsi dnes dobrého udělal. Umíš-li něco hráti – zahraj sobě i druhým!
Večer je čas všeobecné očisty před spaním.
Obličej, ruce a nohy omyjou se mýdlem důkladně dle stavu zaprášení a špíny. Večer se čistí zuby. Do postele nikdo nesmí nečistý. Rovněž se převléká noční prádlo vyvětrané. Před spaním odlož všechny starosti a jdi spát s úsměvem, že se ti bude zdáti o tom, co máš nejraději.
Jsi-li sláb, nervosní a nemocen, musíš se poraditi s lékařem.
Jenom neponocuj, netoulej se po zábavách nočních, které síly vyssávají. Pamatuj, že spát nutno 7-8 hodin, děti 9 hodin. Osvěžení spánkem se ničím na světě nahraditi nedá. Ten odpočinek je zákon přírodní.
Čistota a pořádek jsou velmi nutné, jen se nesmí zvrhnouti v malichernost a pedanterii.
Kdo s mírou všech radostí života užívá, kdo je ve všem střídmý – nejvíc užije a život prodlužuje.
Kdo nedbá těchto nejnutnějších zdravotních pravidel, život si zkracuje.
MUDr. Jan Šimsa Hygiena denního života, Dokonalá zdravověda, díl IV. 1924
Další články na toto téma jsou pod odkazem Zdraví - Zdravověda