Jaké sektory letos podle analytiků Fidelity Intenational potáhnou?

Indikátor sentimentu investorů* podle analytiků Fidelity International v jednotlivých odvětvích naznačuje, že v letošním roce bude zajímavý vývoj v oblasti informačních technologií, spotřebního zboží nebo v energetice. V případě IT sice dochází k poklesu sentimentu ze 7,3 na 7,1, ale u energetiky se jedná o nárůst z 6,4 na 7,1 a u spotřebního zboží je tento skok ještě výraznější – z 5,8 na 7,1 v roce 2018.
Informační technologie
Po prudkém růstu v loňském roce se indikátor sentimentu v IT stabilizoval na vysoké úrovni 7,1. Podmínky v IT společnostech se přitom trvale zlepšují. Nikdo neočekává, že by se návratnost kapitálu v roce 2018 zhoršila ve srovnání s rokem 2017. 
84 procent analytiků vidí vedení podniků ještě sebevědomější než v loňském roce. S tím, jak i ostatní sektory získávají sebedůvěru, odhady, kolik se utratí za technologie, rostou. To tlačí IT sektor značně vzhůru. Jak pozorují analytici Fidelity International: „Co se týče investic do IT aktiv, je čím dál aktivnější Čína. Snaží získávat odborné znalosti v polovodičích, což je pro ně strategická oblast."
Proč ale indikátor sentimentu mírně poklesl oproti loňskému roku? Dividendové skóre je hlavním důvodem. V minulém roce 
60 % analytiků v sektoru predikovalo, že dividendy dále porostou. V tomto roce toto procento kleslo na 42 %. Zhruba polovina IT analytiků také říkala, že rozvahy byly v roce 2017 „bezpečné a obezřetné". Toto množství se ale letos zmenšilo na čtvrtinu. Nicméně příliš bezpečné rozvahy mohou znamenat držení nadměrného množství hotovosti. Růst poptávky po zaměstnancích, utrácení za technologie a kapitálové výdaje, jaké analytici letos očekávají, jsou předzvěstí pro budoucí růst. „Softwarové společnosti benefitují z větší regulace, což jim umožňuje prodávat více bezpečnostního softwaru. Příkladem jsou třeba směrnice Evropské unie," doplňuje Michael Sayers, ředitel výzkumu, Equity.
Energetika
Obrat v důvěře k oblasti energetiky je v posledních dvou letech dramatický. Vyšší ceny ropy pomohly, ale jsou stále daleko od svého vrcholu. Analytici FI si myslí, že v průměru budou ceny ropy v roce 2018 jen o maličko vyšší než v roce 2017. Očekávají ale, že poptávka zůstane stálá navzdory tomu, že světová ekonomika může kdykoliv spadnout do recese. Cash flow je silný 
a pohnutky manažerů k tomu, aby navyšovali produkci, jsou slabší než v posledních pěti letech, takže analytici Fidelity International předpokládají, že společnosti budou v roce 2018 kupovat podíly, zvyšovat dividendy, splácet dluhy a snižovat dluhové zatížení. „V krátkém období je zde riziko celosvětové recese, ve střednědobém horizontu může pronikání dopravních prostředků s pohonem na elektrickou energii pošramotit poptávku po ropě," uzavírá Michael Sayers.
Sektor spotřebního zboží
Důvěra v sektoru spotřebního zboží je vyšší než u jejich zbytných protějšků, částečně díky vyšším ziskovým maržím, vyostřeným kontrolám nákladů a lepšímu nacenění, zejména mezi velkými značkami. To dává evropským společnostem výhodu oproti americkým, které mají menší expozici vůči novým trhům. „Značná expanze e-commerce umožňuje rozvoj menších značek," dodává Michael Sayers. Zadlužení v tomto sektoru je vysoké, ale polovina analytiků Fidelity Int. očekává, 
že v průběhu roku 2018 toto poklesne. Tato predikce je opodstatněná zejména fúzemi a akvizicemi a také menším množstvím velkých obchodních dohod. Náklady na vypořádávání dluhů jsou výrazně nižší i než před několika málo lety a mnoho firem refinancovalo své závazky s dlouhou splatností.