Jaký mají ženy vztah k penězům? Odpovídaly české drobné investorky

Sociální investiční platforma eToro provedla ve spolupráci se společností Appinio ve dnech 4. - 15. února 2022 studii, ve které vyzpovídali 9500 drobných investorek ze 14 zemí.
Z dat pro Českou republiku také vyplývá, že necelá čtvrtina (24 %) uvedla jako hlavní důvod pro tuto cestu „dlouhodobé zabezpečení". 16 % žen tímto způsobem šetří peníze na penzi a z toho a 57 % z nich je přesvědčeno, že dosáhne požadovaného příjmu v důchodu do deseti let. Dalších 15 % investuje, protože si přeje získat finanční nezávislost.
Osm Češek z deseti (83 %) považuje investování za běžnou součást hospodaření s rodinným rozpočtem. Pouze šesti procent z nich investiční účet založil a spravuje někdo jiný z rodiny.,,Investorky využívají investování jako páku na zajištění své budoucnosti, ke zvýšení svého příjmu a/nebo k vytváření majetku. Z této studie je zřejmé, že ženské investorky si vytvářejí budoucnost a uvažují v dlouhodobém horizontu, což je třeba ocenit.  Je jasné, že ženy pracují na zlepšení svých financí a touží po větší osvětě v oblasti investování. Je třeba reagovat na volání po více ženských vzorech a zajistit, aby reprezentovaly rozmanitost žen, kterým by prospělo, kdyby se o investování dozvěděly více. Finanční vzdělávání je klíčové, a přestože dochází k pokroku, je před námi ještě mnoho práce. Neseme odpovědnost za to, abychom pozitivně ovlivnili životy žen nyní i v budoucnu,” říká Globální provozní ředitelka a zástupkyně generálního ředitele společnosti eToro Dr. Hedva Ber.
Do čeho Češky v současné době investují?
Dotazované ženy v současné době investují především do akcií (55 %), na druhém místě jsou dluhopisy (44 %) a až potom následují kryptoaktiva (27 %). Při pohledu do blízké budoucnosti ženy plánují nejvíce investovat do akcií. Změna přichází s alternativními investicemi, které jsou současně až na čtvrtém místě, ale v budoucích plánech českých investorek se dostaly na druhou příčku (NFT, reality, vlastní kapitál). Na třetí příčce jsou stále kryptoaktiva.
Vliv pandemie na investiční strategii
58 % dotazovaných žen tvrdí, že pandemie neměla vliv na jejich investiční chování, zato 42 % tvrdí, že ano. Z toho 45 % si uvědomilo, že potřebuje více šetřit, 35 % respondentek cítí větší tlak na to, aby udělaly něco se svou finanční situací, a 30 % se snížil příjem.
Co by přimělo další ženy začít s investováním?
Ještě předtím jsme se zeptali, čeho se ženy obávají, než udělají první krok. 24 % žen ze všech 14 zemí považuje za nejtěžší krok vybrat tu správnou investici. Další výzvou je vědět, kde si ověřit informace, říká 16 % zpovídaných žen ze všech zemí. 12 % dotazovaných pak tvrdí, že nejtěžší jes investováním vůbec začít.
● 51 % ženám by pomohlo vidět více ženských vzorů (40 % v České republice)
● 47 % říká, že je potřeba více o této problematice mluvit na internetu a sociálních médiích (34 % v České republice)
● 41 % schází více o informaci a finanční vzdělání ve školách (32 % v České republice)
Heloise Greeffová, která je populární investorkou na platformě eToro, k průzkumu uvedla: ,,Svou cestu investování jsem na eToru zahájila, abych získala finanční svobodu a byla nezávislá na očekáváních společnosti vůči mně jako ženě. Syndrom “podvodníka” mi tou dobou bránil začít dříve,potom jsme ale zjistila, že jsem schopna mnohem více, než jsem si dokázala vůbec představit. Investování mě naučilo trpělivosti, disciplíně a soustředění. A co je ještě důležitější, dalo mi možnost řídit svou budoucnost a zhodnocovat své peníze pro sebe i svou rodinu. Věřím, že finanční rovnoprávnost je poslední hranicí a součást té skutečné rovnoprávnosti. Doufám, že můj příklad pomůže zažehnout zápal a odvahu u dalších žen, které udělají svůj první krok k finanční rovnocennosti u žen a mužů."
Další zjištění:
● Více než čtvrtina (26 %) investorek začala investovat před 3 až 5 lety, 13 % před více než 10 lety a téměř polovina (46 %) % investorek začala investovat v uplynulých třech letech.
● Světové Investorky se domnívají, že nejlepší investiční příležitosti v příštích třech měsících přinesou zelené energie a obnovitelné zdroje, následované akciemi MAMAA (Meta, Apple, Microsoft, Amazon a Alphabet). Naproti tomu české investorky se shodují na nemovitostech (44 %), zelené energii a obnovitelných zdrojích (29 %), které následuje energetika (23 %). 
● Investorky se při získávání informací o tom, jak a kdy investovat, ve velké míře opírají o osobní doporučení, přičemž téměř každá druhá investorka (47 %) se obrací s žádostí o informace na své přátele, rodinu nebo kolegy. (24.2.2022)