Jan Duspěva: Pro úspěšnou práci vedoucího pracovníka je klíčový efektivní tým

Jeho osobnost se profiluje jako velký stratég a vizionář v petrolejářském průmyslu. Komplexní pohled kupředu je obdivuhodný především vzhledem k oboru, v němž je považován za vynikajícího specialistu. Výjimečný obchodní talent spojený se smyslem pro detail i komplexní řešení mu dovoluje být inspirativním lídrem. Do společnosti ČEPRO jako první přinesl zcela nové obchodní aktivity, jimiž na mnoho let zajistil značnou konkurenční výhodu a zajistil tak významnou část stabilních výnosů. Rád se učí zkušenostmi jiných, ale nebojí se vydat i na zcela neprozkoumaná pole podnikání.  Má velký smysl pro humor a rád vše řeší s nadhledem jemu vlastním.
Firmu - společnost rád přirovnávám k hodinovému strojku. Stejně jako ve strojku hodin je důležité i malé kolečko, tak je ve společnosti důležitá každá odbornost, každá pozice. Vztahy a vazby ve společnosti lze přirovnat k vůlím mezi jednotlivými součástmi hodinového stroje, které definují přesnost stroje stejně jako úspěšnost a efektivitu společnosti. O důležitost ciferníku jako prezentačního a vizualizujícího prvku hodin není třeba hovořit, naplňuje smysl hodinového stroje stejně, jako prezentace výsledků společnosti naplňuje její existenci. A tak jako hodiny mají svého hodináře, který je řídí a nastavuje, stejně jako jim naslouchá, tak společnost má své vedení.
 
Co považujete za váš největší manažerský úspěch v posledních letech?
Za největší manažerský úspěch v posledních letech považuji komplexní restrukturalizaci provozního úseku společnosti, který byl spojený se změnou celé řady procesů, Věřím, že tato restrukturalizace také přispěla k rekordním hospodářským výsledkům společnosti.
Jaký máte recept na zvýšení konkurenceschopnosti vaší společnosti. Co považujete za největší omezení současnosti.
Jednoduchý recept pro zvýšení konkurenceschopnosti/výkonnosti jsem bohužel nenašel, za efektivní cestu považuji vyváženou kombinaci dobrých obchodních vizí, efektivního systému řízení a to vše s ohledem a přizpůsobeno specifikám Vašeho týmů.
Za zásadní omezení v sektoru dopravy považuji obtížně predikovatelnou regulatorní legislativu.
Do jaké míry využíváte inovace (smart technologie) pro zvýšení výkonnosti vaší společnosti?
Zavádění inovací, automatizaci a digitalizaci považujeme za základní předpoklad zvyšování výkonnosti společnosti, v tomto roce jsme dokonce založili samostatný útvar s cílem vyhledávat a zavádět inovace a nové technologie do praxe společnosti. Již před dvěma lety jsme založili samostatný analytický útvar, protože jsme přesvědčení, že v datech společnosti je značný potenciál
Mezi výsledky těchto našich kroků lze uvést aplikace řady analytických úloh v oblasti bezpečnosti, pořízení a procesní ukotvení využití termo kamer a propojených čidel při zabezpečování prací v zónách s nebezpečím výbuchu, atd.
Můžete uvést přednosti a zápory čerstvých absolventů různých typů škol a vzdělání, které zaměstnáváte? Řešíte nějak mezigenerační spolupráci mezi manažery a mezi zaměstnanci?
Vzhledem k projektu „Absolvent“, ve kterém nabízíme startovní pracovní pozice čerstvým absolventům škol, máme s nastupující generací obecně dobré zkušenosti. Jako základní nevýhodu jednotlivých škol vidím jejich úzké zaměření. Absolventi technických škol mají často limity v oblasti řízení zaměstnanců, opačně absolventi humanitních oborů mají zásadní problém při řešení i základních technických úloh. V praxi ale potřebujeme většinou zaměstnance s vyšším stupněm variability zaměření a přesahu.
Čím motivujete svůj tým, jak pracujete s bonusy pro zaměstnance?
Mimo systém odměn jako součásti mzdového systému máme dobré zkušenosti s cílovými odměnami pro jednotlivé projekty a mimořádnou odměnou za překročení ročního plánu.
V oblasti bonusů a zaměstnaneckých výhod je společnost ČEPRO, a.s. dlouhodobě druhá v rámci podniků Svazu chemického průmyslu. Z celé řady bonusů bych vyzdvihl – příspěvek k důchodovému připojištění, sick days, týden dovolené nad zákonný rámec, příspěvek k zdravotní péči a další.
V čem vidíte největší rozdíl/y v manažerské profesi před 10, 15 lety a nyní?
Z mého pohledu prožíváme období zásadních změn manažerské práce související především se stále více se zrychlujícími změnami trhu, prudkým technologickým vývojem. Nastupující generace zaměstnanců i zákazníků mají zásadně odlišné žebříčky hodnot. Legislativní požadavky a regulace narůstají. Práce manažera je stále komplexnější a požadavek na rychlost rozhodování stále narůstá.
Váš nejpádnější důvod, proč jste přijal nominaci do soutěže MANAŽER ROKU?
Hlavní důvod pro přijetí nominace je pro mne osobně úcta ke kolegům, kteří mě nominovali. Zároveň velké uznání týmu společnosti ČEPRO, moje nominace je ocenění m jejich práce.