Jaro přinese do směnáren řadu velkých změn

Dne 1. dubna 2019 vstoupí v platnost zákon č. 5/2019 Sb., který novelizuje a zároveň výrazně mění zákon o směnárenské činnosti. Změny mají podstatný dopad na každou směnárnu nehledě na její velikost, proto se diskuse okolo novely stává v posledních týdnech v této branži tématem číslo jedna.
 
Co vlastně všechno novela směnárnám a jejich klientům přinesla?
Novela například podstatně mění obsah kurzovního lístku, na kterém již nebudou moci být zobrazeny některými směnárnami dosud používané tzv. VIP kurzy. Provozovatel směnárny ale bude mít i nadále možnost dohodnout se na výhodnějším směnném kurzu se zákazníkem individuálně. Obsah kurzovního lístku se dále povinně rozšířil o nové informace pro klienta, zejména o jeho právu odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu.
Od dubna nebudou provozovatelé směnáren také moci požadovat za provedení směnárenského obchodu úplatu s výjimkou úplaty za směnu mincí, šeku předloženého zákazníkem nebo za bezhotovostní převod peněžních prostředků. Zákon blíže vymezuje hranici mezi směnárenskou činností a poskytováním platebních služeb. Bude tak postaveno najisto, že i směnárenský obchod lze zaplatit platební kartou.
Do konce března 2019 jsou směnárníci povinni vydávat všem svým klientům před provedením směnárenského obchodu tzv. předsmluvní informaci. I do této oblasti přinesla novela čerstvý vítr, v tomto případě směnárníky vítaný, jelikož předsmluvní informace budou vyžadovány pouze pro směnárenské obchody přesahující částku odpovídající 1 000 EUR. Praxe totiž ukázala, že tato administrativa klientům směnáren nijak nepomáhá, ale naopak zbytečně zatěžuje směnárníky.
Novela zákona upřesnila, jakým způsobem má být provozovna označena. Jako novou povinnost zavádí zveřejnění provozní doby, a to jak přímo na provozovně, tak i na dokladech o provedení směnárenského obchodu. Novela zasáhla i do tiskové podoby těchto dokladů, kdy přesně stanovuje, které údaje je nutné povinně při tisku zobrazovat. Zavádí se dále pečlivá povinná evidence dokladů a nepřerušené číslování směnárenských obchodů, které je odlišné od dosavadních používaných postupů.
Největší diskusi a rozruch mezi provozovateli směnáren ale vyvolal nový typ storna – tzv. odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu. Ne proto, že by svým klientům nechtěli tuto možnost poskytnout, jako z důvodu poměrně velké řady nejasností, které novela zákona zároveň s tímto novým institutem přinesla.
Změny v zákoně o směnárenské činnosti nezasáhly pouze samotné směnárny, ale také vývojáře programů určených pro směnárny. Řada těchto programů je v dnešní době již zastaralá a někteří jejich tvůrci již nemají zájem o jejich aktualizaci. Mezi tyto programy ale rozhodně nepatří moderní směnárenský program CENTIFOX, který uvedla na trh v roce 2014 firma UNIPEX CZ s.r.o. Zeptali jsme se Petra Kubaty, projektového manažera firmy UNIPEX CZ s.r.o., jakým způsobem reagují na blížící se platnost novely zákona.
„Schvalování novely zákona jsme pochopitelně bedlivě sledovali a práce na úpravách systému CENTIFOX jsou samozřejmě v plném proudu. Již nyní se můžeme pochlubit dokončením úprav v souvislosti se změnou kurzovního lístku a provozní doby. Upravili jsme také tiskové formuláře dokladů a proces směny v oblasti povinnosti předsmluvních informací. Aktuálně pracujeme na procesech spojených s odstoupením od smlouvy a na změně číslování směnárenských obchodů.“
A jak se ve firmě UNIPEX CZ s.r.o. vyrovnávají s nejasnostmi panujícími okolo novely?
„V této oblasti velmi úzce spolupracujeme s AML systems s.r.o., specialistou panem Martinem Sidorem. A samozřejmě s napětím očekáváme doplňování informací ze strany ČNB, na které budeme v našem software obratem reagovat.“
„Naši stávající zákazníci, provozující svoji činnost s pomocí programu CENTIFOX, se nemusejí obávat, že by 1. dubna neměli v ruce program, který by neodpovídal platné legislativě“, dodává na závěr Petr Kubata. (14.2.2019)