Jasně označte výskyt lithiových baterií

Společnost Brady Corporation představuje nové bezpečnostní značky pro nákladní vozidla převážející lithiové baterie, určené pro lepší dodržování předpisů ADR, a snadno aplikovatelné etikety na obaly, aby byli zaměstnanci a poskytovatelé první pomoci upozorněni na obaly obsahující vysoce hořlavé lithiové baterie, které se obtížně hasí.
Bezpečnostní rizika
Při poškození lithiových baterií může nastat zkrat, a tato jiskra stačí na zapálení vysoce reaktivního lithia uvnitř baterie a vyvolání požáru. V případě přehřátí mohou lithiové baterie rovněž explodovat. Z tohoto důvodu musí být přeprava lithiových baterií s čísly UN 3090, 3091, 3480 a 3481 od 31. prosince 2018 označována pomocí předepsaných etiket pro zacházení na obalech bezpečnostní značkou třídy 9A podle předpisu ADR na nákladním vozidle.
Spolehlivé bezpečnostní značky na nákladní vozidla vyhovující předpisům
Společnost Brady nabízí bezpečnostní značku třídy 9A vyhovující předpisu ADR na nákladní vozidla pro označení lithiových baterií na spolehlivých materiálech, které ve venkovních podmínkách vydrží po několik let. Varovná bezpečnostní značka lithiových baterií ve tvaru diamantu se dodává na samolepicím, magnetickém nebo tuhém podkladu, takže je vhodná pro
různá nákladní vozidla. Tato bezpečnostní značka nejen zlepšuje dodržování předpisu, ale rovněž varuje řidiče a poskytovatele první pomoci před riziky v případě požáru. Společnost Brady rovněž nabízí 15 dalších bezpečnostních značek podle ADR pro optimální plnění podmínek pro nákladní vozidla.
Snadno aplikovatelné etikety na obaly
Etikety společnosti Brady na obaly lithiových baterií se snadno aplikují a splňují předpisy. Podle předpisu musí být na etiketu doplněno aktuální číslo UN baterie, vaše telefonní číslo a další informace. Více na www.bradyeurope.com (15.11.2018)