Jasnější a jednodušší energetické štítky pomohou spotřebitelům ušetřit peníze a přispět k cílům Energetické unie

Aby byly energetické štítky srozumitelnější pro spotřebitele a pomohly jim lépe informovat o možnostech nákupu, Komise  přijala nové značky energetické účinnosti, které se týkají myček nádobí, praček a sušiček, chladniček, lamp, elektronických displejů včetně televizorů a chladicích spotřebičů s přímou spotřebou prodejní funkce.
„Energetická účinnost jako první“ je ústředním principem strategie energetické unie. Je to účinný způsob, jak snížit emise, přinést úspory spotřebitelům a snížit závislost na dovozu fosilních paliv v EU. Úspěch energetického štítkování od svého zavedení před dvaceti lety povzbudil vývoj energeticky efektivnějších výrobků. Výsledkem je, že současný systém štítků je příliš složitý. V roce 2017 EU odsouhlasila jasnější pravidla pro označování energetické účinnosti, a to přechodem ze současné stupnice A +++ na G na energetickou stupnici A až G, která je pro spotřebitele jednodušší a lépe pochopitelná. Výrobek vykazující třídu energetické účinnosti A +++ by se mohl například po změně stupnice stát třídou B bez jakékoli změny v její spotřebě energie. To umožní špičkovým třídám prostor pro energeticky účinnější modely.
Po konzultačním procesu v návaznosti na dohodu z roku 2017 Komise 11. 3. 2019 přijala konečný formát a vizuální identitu nových značek pro 6 skupin výrobků: 5 produktových skupin domácích spotřebičů s etiketami „se změněnou stupnicí“, které evropští spotřebitelé dobře znají: 1) myčky nádobí, 2) pračky a pračky se sušičkami, 3) chladničky, včetně chladniček na víno, 4) lampy a 5) elektronické displeje včetně televizorů.
Nová skupina výrobků pro označování chladicích spotřebičů s funkcí přímého prodeje používaná v prodejnách a prodejních automatech.
Tyto nové štítky budou viditelné pro evropské spotřebitele ve fyzických obchodech a on-line od 1. března 2021.
Novým prvkem v těchto štítcích je QR kód, pomocí kterého budou moci zákazníci získat další oficiální (neobchodní) informace skenováním kódu pomocí běžného smartphonu. Tyto údaje vkládají výrobci do databáze EPREL EU, která bude v následujících měsících dostupná každému evropskému občanovi.
Odhady Komise hodnotí celkové konečné akumulované úspory energie těchto nových značek do roku 2030 ve výši 38,1 TWh / rok, což odpovídá roční spotřebě elektřiny v Maďarsku, což představuje významný příspěvek k cílům EU v oblasti energetiky a klimatu a podporuje provádění oběžníku.
V komentáři k přijetí etikety, Monique Goyens, generální ředitelka BEUC, Evropská asociace spotřebitelů, uvedl: Jsme rádi, že EU konečně stanoví nedostatky stávajícího energetického štítku, počínaje pěti produkty, které většina spotřebitelů vlastní doma. Nastal nejvyšší čas, abychom se vrátili k jednoznačné značce AG, abychom mohli spotřebitele kupovat méně energeticky úsporné pračky nebo ledničky a ušetřit peníze.
Paolo Falcioni, generální ředitel APPLiA, evropské asociace spotřebičů pro domácnost, řekl: Již téměř 30 let pomáhá energetický štítek Evropanům při správném výběru spotřebičů. Současně bylo toto odvětví inspirováno k vytváření inovativnějších a ekologičtějších produktů a zároveň k podpoře konkurence mezi výrobci. Ve chvíli, kdy se zřízení kruhové kultury stalo nezbytností, musí tvůrci politik zajistit, aby označení i nadále bylo dodáno a bylo mu důvěřováno. Potřebujeme účinnou komunikaci o nadcházejících změnách, zejména abychom se vyhnuli tomu, že projekt, jehož cílem je lépe informovat spotřebitele, bude mít za následek jejich zmatení.
Chloé Fayole komentoval kampaň Coolproducts pod vedením ECOS (European Environmental Citizens Organization) a EEB (Evropský úřad pro životní prostředí): Jsme velmi potěšeni, že díky těmto rozhodnutím budou energetické štítky působivější, viditelnější a spolehlivější. Je to dobrý krok vpřed k posílení průkopnického evropského systému označování, který řídí spotřebitele směrem k nejlepším výrobkům, snižuje účty za energie a podporuje inovace.
Další kroky
Po přijetí aktů v přenesené pravomoci Komisí, které popisují nové značky, mají Evropský parlament a Rada ministrů během dvouměsíční lhůty právo vyjádřit námitku, po jejímž uplynutí nebudou texty přijaty, pokud nebudou přijaty  v Úředním věstníku Evropské unie. Nové štítky budou spuštěny v obchodech a online v celé Evropě od 1. března 2021. Kromě toho na začátku července 2019 Komise plánuje přijmout soubor 11 předpisů o ekodesignu, který bude zahrnovat těchto 6 skupin výrobků s novými etiketami a dalších 5 produktů skupin výrobků, pro které se nepředpokládá označení. (11.3.2019)