Jedna stavba, jeden úřad, jedno povolení

Dne 18. 9. byl v pražských Letňanech zahájen 29. ročník Mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který potrvá až do 22. září. V jeho rámci probíhá i druhé Technologické fórum, na němž vystoupila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Ve své prezentaci se mimo jiné věnovala problematice rekodifikace veřejného stavebního práva.
„Těší mě, že se organizátoři veletrhu rozhodli po loňském úspěchu uspořádat druhý ročník Technologického fóra. Považuji ho za velmi přínosný pro všechny zúčastněné, a to jak pro investory, developery, projektanty, tak zástupce státní správy, samosprávy, akademické obce i vystavovatele. Vzájemná výměna názorů a postřehů, informací a nových poznatků podněcuje nejen diskuzi, ale je i dobrým podkladem pro co nejefektivnější rozvoj stavebnictví jako takového,“ řekla ministryně pro místní rozvoj.
Ministerstvo pro místní rozvoj již intenzivně připravuje rekodifikaci veřejného stavebního práva. Bylo zřízeno celkem šest pracovních skupin zaměřených na jednotlivé oblasti veřejného stavebního práva (pro veřejnou správu, územní plánování, digitalizaci, stavební právo procesní, stavební právo hmotné, vyvlastnění). Rekodifikace znamená nejen přípravu nového stavebního zákona, ale i zásadní úpravy řady souvisejících zákonů, dále podstatnou reformu veřejné správy, zahrnující opatření legislativní, organizační i rozpočtová.
Hlavním cílem rekodifikace je dosáhnout opravdu podstatného zrychlení a zjednodušení přípravy a realizace stavebních záměrů, zejména dosáhnout toho, aby stavebník podal jednu žádost s jednou dokumentací u jednoho úřadu, a ten po provedeném, pouze jednom řízení, rozhodl o povolení realizace tohoto stavebního záměru. Filozofií rekodifikace je „jedna stavba, jeden úřad, jedno povolení“. (18.9.2018)