Jihlavská vysoká škola zve na den otevřených dveří. Proběhne klasicky i online

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) se i letos představí veřejnosti, především uchazečům o studium, v rámci dne otevřených dveří. Ten proběhne ve středu 9. 2. od 10 do 16 hodin v budově školy na Tolstého ulici. Klasickou podobu akce tentokrát doplní i její online verze, která se uskuteční v sobotu 12. 2. ve stejném čase.
Den otevřených dveří je jednou z nejnavštěvovanějších akcí školy, během které uchazeči získávají podrobné informace o nabízených studijních programech jednotlivých kateder, požadavcích pro přijetí, uplatnění absolventů v praxi nebo možnostech výjezdů na stáž do zahraničí. Poté, co se akce loni konala kvůli pandemii koronaviru pouze v online podobě, si mohou letos zájemci o studium vybrat, zda dají přednost klasickému kontaktnímu formátu akce ve středu 9. 2., nebo zvolí její online podobu. Ta se uskuteční v sobotu 12. 2. Zájemci se budou moci z pohodlí domova seznámit se všemi podrobnostmi o studiu formou online prezentací. Virtuální místnosti na komunikační platformě ZOOM s prezentacemi programů a s informacemi o studiu a o podmínkách přijímacích zkoušek pro ně budou otevřeny od 10 do 16 hodin. V průběhu vysílání budou moct zájemci psát své dotazy do chatu a v průběhu vysílání na ně získají od moderátorů odpověď. Po prezentacích budou moct také diskutovat se studenty jednotlivých studijních programů v kombinované i prezenční formě. K dispozici bude uchazečům také studijní oddělení, které poradí s administrativním procesem přijímacího řízení. Projít si budou moct interaktivní virtuální prohlídku budovy nebo stáhnout e-book s radami a tipy k přijímačkám. Záznam online dne otevřených dveří bude i nadále k dispozici na webových stránkách školy, YouTube či sociálních sítích.
Ve středu 9. 2. čeká návštěvníky od 10 do 16 hodin bohatý program v prostorách výukového centra VŠPJ, kde se budoucí studenti a studentky seznámí se všemi podrobnostmi o studiu na stáncích jednotlivých odborných kateder, čeká je i doprovodný program. Nejen zájemci o studium oboru Zdravotně sociální péče si budou moct vyzkoušet gerontooblek, a na pár minut tak zestárnout. Katedra technických studií představí své odborné laboratoře včetně laboratoře zpracování signálu a multimédií a kyber-fyzikální továrny pro Průmysl 4.0. Odborné učebny, kde se připravují k výkonu svého povolání studentky oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka, budou mít také dveře otevřené. Velký zájem se očekává o cestovatelské promítání katedry cestovního ruchu. Vedoucí katedry Eva Janoušková představí od 11 hodin v aule výukového centra studentské expedice do Mexika a na Kubu. Bude se jednat o vůbec první promítání záběrů z expedice na poloostrov Yucatán, odkud se studenti a pedagogové vrátili teprve začátkem února. Mezinárodní oddělení přiblíží možnosti studia v zahraničí, své služby včetně akademické psychologické poradny představí i poradenské a kariérní centrum. Zájemci si budou moct nechat otestovat svou úroveň angličtiny díky Zkouškovému centru British Council. Návštěvníky dále čekají skupinové prohlídky školy podle studijního zaměření (technické, zdravotnické a ekonomické) a společné prezentace kateder v aule výukového centra.
Akce proběhne za dodržení aktuálně platných protiepidemických opatření. Podrobnosti o klasickém i online dni otevřených dveří naleznou zájemci na https://www.vspj.cz a Facebooku školy. (6.2.2022)