Jiří Novák ml. bude řídit AK Brož & Sokol & Novák, povede i výbor pro IT právo Rady evropských advokátních komor

JUDr. Jiří Novák mladší, který již přes 15 let působí v advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák, se od 1. září stává jejím vedoucím společníkem. To znamená, že vedle samotného výkonu právní praxe bude i řídit chod této jedné z největších tuzemských advokátních kanceláří.
„Chci dále rozvíjet spektrum služeb naší kanceláře. Myslím, že poskytujeme špičkové služby v trestním a sporném civilním právu a tuto pozici hodláme dlouhodobě udržet. Budeme však rozvíjet i další oblasti, jako je například právní služba v oblasti realitních transakcí. Soustředit se budeme i na rozvoj poskytování právních služeb online,“ komentuje Novák své vize ve vedení kanceláře a dodává: „Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák se těší pověsti jedné z nejrespektovanějších kanceláří u nás, a to díky kvalitě lidí, kteří zde pracují. Proto je mým cílem udržet ty nejlepší advokáty a zároveň i přijímat ty nejlepší absolventy právnických fakult.“
Kancelář na začátku léta spustila online právní platformu, kterou dle Nováka bude i v budoucnu rozvíjet: „Komunikace všech se víc a víc přesouvá na internet. Není důvodu, aby i poskytování právních služeb nebylo dostupné online,“ uvádí nový vedoucí společník kanceláře.
Dalším směrem, kterým se chce kancelář ubírat, je rozvoj právních služeb v oblasti realitních transakcí. Služby právě v tomto odvětví jsou čím dál více vyhledávané. „Poptávka po kvalitní právní službě při převodech nemovitostí neustále stoupá. Chceme poptávce vyjít vstříc a nabídku služeb realitního práva v naší kanceláři dále rozšiřovat,“ doplňuje Novák.
Jiří Novák své pracovní zájmy soustředí zejména na online a IT právo. Tento obor bude od září reprezentovat i v mezinárodní rovině jako předseda výboru pro IT právo Rady evropských advokátních komor (CCBE - Conseil des barreaux européens). Jedná se o organizaci, která již přes 50 let zastupuje zhruba milion evropských advokátů a spojuje komory jednotlivých států s evropskými institucemi. Konkrétně výbor pro IT právo se zabývá problematikou ochrany dat, elektronické identifikace a celkového rozvoje e-justice. (13.9.2018)