JOB AIR Technic zahájí praktickou výuku v obnoveném učebním oboru letecký mechanik. Letos nastoupilo 33 nových studentů

Letecká opravna JOB Air Technic se dlouhodobě potýká s nedostatkem leteckých mechaniků. Z tohoto důvodu byl v minulém roce obnoven na Vítkovické střední průmyslové škole obnoven obor letecký mechanik. Sedm absolventů prvního ročníku tak již letos zahájí odbornou praxi přímo v hangáru opravny na letišti v Ostravě-Mošnově. Do aktuálního prvního ročníku bylo přijato 33 studentů, takže byly otevřeny dvě třídy budoucích leteckých mechaniků. Dnes byli budoucí letečtí mechanici – také za účasti zástupců JOB AIR Technic – spolu s dalšími studenty prvních ročníků oficiálně přivítáni na půdě průmyslové školy.
„Jsme rádi, že se po ročním přerušení podařilo obor letecký mechanik v minulém roce obnovit a letos se do studií zapojí takto široká skupina studentů. Již v příštím roce se zapojí do praxe v naší firmě,“ říká Aleš Kvídera, generální ředitel JOB AIR Technic, a dodává: „Věříme, že z velké části těch, kteří dnes do prvního ročníku nastoupili, se v budoucnu stanou zaměstnanci naší společnosti. U nás získají atraktivní, perspektivní a v neposlední řadě také zajímavě ohodnocenou práci, která jim umožní zůstat v regionu.“
Společnost JOB AIR Technic navyšuje opravárenskou kapacitu, aktuálně probíhá výstavba nového hangáru s dílenským zázemím, který pojme další dvě letadla typu Boeing 737 či Airbus A320. V minulém roce získala firma oprávnění na údržbu velkých letounů typu Airbus A330. V ideálním případě by společnost JOB AIR Technic potřebovala počet zaměstnanců v nejbližších letech zdvojnásobit, ale na trhu práce absolventi této specifické profese dlouhodobě scházejí. Proto také firma nepodcenila propagaci obnoveného oboru.
Velký zájem o obor
„Na jaře jsme pod záštitou školy uspořádali Den otevřených dveří, na nějž se dostavilo na 250 lidí. Nešlo samozřejmě pouze o zájemce o studium, většina z nich měla doprovod. Nicméně zájem o tento čtyřletý obor s maturitou nás mile překvapil a potěšil. Podle informací, které máme od ředitele školy Josefa Lukosze, měli přijatí studenti oboru na základní škole průměr do 1,4. Mají tedy velmi dobré studijní předpoklady,“ říká Miroslava Tomašulová, vedoucí tréninkového centra JOB Air Technic.
Pod jejím vedením se již letos studenti druhého ročníku zapojí do praktické přípravy přímo v budově hangáru JOB AIR Technic. K dispozici je pro ně cvičný letoun L-410 UVP, na němž se po obecné dílenské přípravě v prvním ročníku poprvé dostanou pod vedením zkušeného instruktora do kontaktu s letadlem. Čeká je postupně demontáž a montáž interiéru, vrtule, podvozku. Jejich práce bude instruktorem hodnocena. V JOB AIR Technic absolvují také závěrečnou praktickou maturitní zkoušku.
„Vítkovická průmyslovka pro nás představuje největší přísun potenciálních zaměstnanců, jde ve většině případů o studenty z regionu. Ale pochopitelně nespoléháme pouze na tuto školu. Spolupracujeme též se středními leteckými školami v Kunovicích a ve slovenském Trenčíně. Musíme totiž počítat s tím, že ne všichni absolventi nastoupí, řada z nich po maturitě například zamíří ještě na vysokou školu,“ vysvětluje Miroslava Tomašulová.
Také s univerzitami JOB AIR Technic úzce spolupracuje. Tradičně je to Vysoká škola báňská, která má obor letecký mechanik. Úspěšně se rozvíjí též spolupráce s Technickou univerzitou Košice či s pražskou ČVUT. Nově se bude uzavírat též spolupráce se Slezskou univerzitou v nedalekém Polsku. Také z absolventů těchto škol se rekrutují zaměstnanci JOB AIR Technic.
Tím, že absolvent střední školy nastoupí do JOB Air Technic, ocitne se teprve na začátku. „Čeká je základní výcvik, musejí prokázat tříletou praxi na letounu.  Kromě toho procházejí teoretickou přípravou a zkouškami z modulů podle Part-66 (souhrn všech požadovaných znalostí). Svou náročností se vyrovnávají úrovni vysokoškolských zkoušek. Po absolvování základního výcviku získají průkaz leteckého mechanika. To je ale pro ilustraci pouze něco jako prázdný řidičák. Musejí ještě získat typové oprávnění pro určitý letoun,“ popisuje Miroslava Tomašulová náročnou, ale zajímavou cestu, než se z absolventa stane plnohodnotný letecký mechanik. (3.9.2018)