Jsou naše obce a města pro lidi?

Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) ve středu 1. 12. 2021 otevírá dveře svého historicky prvního Inspiračního fóra. V kině Přítomnost na pražském Žižkově se sejdou špičky české a slovenské urbanistiky, architekti, zastupitelé měst a obcí, influenceři, designéři i sociologové a ekonomové.
Posledních 18 měsíců nám ukazuje, jak důležité je pro každého z nás mít kolem svého bydliště funkční a esteticky hodnotný veřejný prostor. Svoji roli v tom hrají energie, krása, peníze, praktičnost, ekologie i historický kontext. Jak udržet v rovnováze potřeby veřejnosti, pohled architekta a možnosti rozpočtu obce či dotačních programů? Jak se mohu já jako občan zapojit do změny a rozvoje koncepce veřejných prostranství právě v okolí mého domu či bytu?
Inspirační fórum Svazu měst a obcí ČR bude hledat odpovědi na tyto otázky na historicky prvním ročníku této konference ve středu 1. 12 .2021 od 9.00 do 16.30 hodin.  
 
„Cílem projektu je vytvořit otevřené prostředí a živou platformu pro sdílení zkušeností a diskusi mezi zástupci našich měst a obcí a těmi, kteří se významně podílí na proměnách veřejných prostranství a udávání trendů v souvisejících oblastech. Chceme jim ulehčit společnou cestu k tomu nejlepšímu výsledkum,” říká ředitelka SMO ČR, Mgr. Radka Vladyková.
Inspirační fórum Svazu měst a obcí české republiky zahájí zahraniční host Ing. arch. Matúš Vallo, primátor města Bratislavy, který ve funkci primátora působí od roku 2018. Ve svém příspěvku zmíní zkušenosti s budováním, revitalizací a modernizací veřejných prostranství a budov v Bratislavě a také s regulací parkování v centru měst. link pro stream:  https://www.smocr.cz/cs/inspiracni-forum
Svaz měst a obcí České republiky oslovil řadu zástupců samosprávy, architektů a dalších odborníků, aby na Inspiračním fóru představili své zkušenosti a příklady dobré praxe.
Právě v příspěvcích našich hostů hledáme inspiraci: Jak se hledá srdce obce v 12 km dlouhé vesnici? a Jaký má Ostrava návod na proměnu městských panelových sídlišť?
Hosté budou v 5 blocích diskutovat nad těmito tématy:
► společenský význam a ekonomická udržitelnost veřejných prostranství
► vzdělávací a školské budovy
► veřejné osvětlení
► adaptace veřejných prostranství na změnu klimatu 
VYBRANÉ PŘÍSPĚVKY Z KONFERENCE:
Veřejná prostranství jako horizontální kvalita města
Veřejná prostranství tvoří základní strukturu města, jsou tím, co z města vidíme jako první a kde trávíme množství času. O tom, jakým způsobem kvalita veřejných prostranství ovlivňuje kvalitu života ve městě, promluví doc. Ing. arch. Pavla Melková.
Jak centrum dědiny proměnit v srdce obce.
Radim Bača, starosta severomoravské obce Palkovice bude hovořit o tom, jaký význam má pro 12 km dlouhou dědinu její centrum a jak se centrum obce ve spolupráci s renomovaným architektem vlastně hledá? A jak poznáte, že jste srdce obce konečně našli? Ve svém příspěvku také představí svůj pohled na péči, výsadbu i kácení vzrostlé zeleně.
Sídliště, jak dál?
Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy, bude mluvit o sídlištní výstavbě. Sídliště jsou tématem pro mnoho velkých měst u nás i v zahraničí. Jak začít s proměnou těchto leckdy nevzhledných městských čtvrtí, tak, aby splňovaly parametry moderního a udržitelného obytného prostředí? 
Biodynamické veřejné osvětlení v prostředí malé obce.
Starosta Březí u Mikulova, Miroslav Vymyslický, pracoval více než 20 let jako vedoucí oddělení vyjednávání Útvaru rychlého nasazení Policie České republiky. Na svém postu řešil situace se zadržováním rukojmí, únosy osob nebo vydírání. I o tom, zda se mu právě tyto kompetence hodily při přesvědčování občanů Březí o nutnosti modernizace veřejného osvětlení v obci promluví ve svém příspěvku.
Na konferenci zazní i příspěvky týkající se předprojektové přípravy, zkušenosti z menších obcí s pořádáním architektonických soutěží, s hledáním vhodného architekta i se zapojením obyvatel.
Kompletní program akce najdete zde: https://www.smocr.cz/cs/inspiracni-forum
Historicky první ročník Inspiračního fóra Svazu měst a obcí České republiky se uskuteční 1. prosince 2021 od 9:00 do 16:30 v pražském kině Přítomnost. (26.11.2021)