Kabelovna Kabex: Místo úpadku prosperita

Český výrobce speciálních kabelů Kabelovna Kabex a.s., kterému ještě před dvěma roky hrozil finanční úpadek, má za sebou první dobrý půlrok. Tržby za první pololetí letošního roku přesáhly loňské celoroční tržby a plán na letošní rok se podařilo splnit na 95 % již za půl roku.
Podle finančního auditu tržby za 1. pololetí roku 2018 dosahují 153,9 milionů korun, což je o čtvrtinu více než za celý loňský rok. Firma, která má kolem 100 zaměstnanců, se potýkala s finančními problémy od roku 2013, kdy na ni dopadla kombinace komplexní modernizace, finanční krize a ekonomické recese.
„V loňském roce jsme se ještě neměli příliš čím chlubit, ale jeho výsledky nám pomohly získat zpět důvěru bankovních institucí a především přístup k bankovním zárukám. Patřil k období stabilizace společnosti, která přišla po restrukturalizaci probíhající v naší firmě do roku 2016, avšak letos již jednoznačně vykazujeme růst. Jeho příčinu vidíme v návratu k našim starým zákazníkům z oblasti petrochemického průmyslu,“ vysvětluje statutární ředitel společnosti Anton Slobodin.
„Plán na letošní rok bychom sice mohli nazvat opatrným, ale i když počítal s přesunem zakázek z roku 2017, podařilo se nám jej z velké části splnit již za půl roku. Vše co budeme vyrábět dále, půjde významně nad něj,“ komentuje obchodní ředitel firmy Bohumil Svoboda výrobní plán na rok 2018.
Největší objem zakázek firma realizuje i nadále pro Slovenské elektrárne, konkrétně pro dostavbu jaderné elektrárny Mochovce. Dominantní část dodávek je realizována napřímo, a zbytek přes firmy Škoda JS, PPA Energo a další, které mají na starosti dodávku jednotlivých celků. Příčinu růstu ale vedení společnosti vidí v jiné oblasti průmyslu.
„Významná věc oproti loňskému roku je to, že nám banky daly přístup k veškerým instrumentům v oblasti financování a garancí. Jde nejen o financování výroby, ale především o bankovní záruky. Díky tomu jsme se vrátili k našim dřívějším zákazníkům z petrochemického a chemického průmyslu, a to včetně těch největších hráčů. V tomto odvětví jsou bankovní záruky požadovány jako základní podmínka v tendrech, ale protože jsme k nim v době, kdy byla naše společnost v problémech, neměli přístup, vypadli jsme z řady nadějně rozjetých výběrových řízení,“ uvádí Slobodin.
„V energetice jsme takové problémy neměli, protože tam bankovní záruky nejsou tolik vyžadovány. I přesto tam došlo k výpadku zakázek, a to z důvodu financování výroby. Některé velké obchodní případy jsme museli odmítat, protože jsme je nebyli schopni zafinancovat vlastními prostředky. To je snad největší paradox ve světě byznysu, k jakému může dojít,“ doplňuje Svoboda.
Firma dodává speciální kabely a kabelovou produkci pro jadernou i klasickou energetiku, chemický průmysl, rafinerie a dopravní tunelové stavby. I v těžkých časech se jí podařilo udržet výrobní program v plné míře a dokonce se zapojila do inovativních projektů, jako je například vývoj hybridních senzorických kabelů. Ty umožňují sledovat provozní parametry jako teplotu v každém jednotlivém úseku kabelu a tím přesněji analyzovat jeho životnost, což má význam především pro jaderné elektrárny.
Mezi důležité odběratele patří ruská korporace pro atomovou energii Rosatom, pro kterou podnik dodává kabely a hermetické kabelové průchodky. Například první dva bloky indické jaderné elektrárny Kudankulam s reaktory VVER-1000 používají zhruba 2500 km kabelů od Kabelovny Kabex. V posledních letech dodala firma kabely a průchodky i pro bloky s reaktory VVER-1200 generace III+, které kladou náročnější požadavky na technické parametry i životnost produkce než stávající elektrárny.
Podnik byl založen v 90. letech na zelené louce. Mezi léty 2009 – 2011 proběhla ve společnosti mohutná modernizace v řádu stovek milionů korun, která byla financovaná částečně z dotačních prostředků EU a částečně prostřednictvím bankovních půjček. Finanční krize a ekonomická recese mezi léty 2008‐2012 nakonec dopadla v plné síle i na Kabelovnu Kabex, a.s., což se projevilo nejcitelněji až v druhé polovině roku 2013, kdy se společnost dostala do potíží s cash flow. Vyústěním ekonomických potíží byl kapitálový vstup ruského kabeláře pana Dmitrije Vasečka, jež nejprve v roce 2014 nabyl 75 % akcií společnosti, zbylé podíly následně odkoupil od minoritních akcionářů v první polovině roku 2015. Od dubna 2015 je tak jediným akcionářem společnosti. (7.8.2018)